Show simple item record

Event averaging and event-shape sorting as seen by femtoscopydc.contributor.advisorTomášik Boris
dc.contributor.authorCimerman Jakub
dc.date.accessioned2018-06-07T10:27:42Z
dc.date.available2018-06-07T10:27:42Z
dc.date.issued2018-05-31
dc.identifierKOS-782618274505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76288
dc.description.abstractUž niekoľko desiatok rokov skúmajú vedci vo svetových laboratóriach zrážky atómových jadier pri vysokých energiách. Jedným z ich cieľov je skúmanie kvarkovo-gluónovej plazmy, ktorá pri týchto zrážkach vzniká. Po zrážke sa plazma postupne mení na plyn hadrónov nazývaný horúca hmota. Táto horúca hmota však nie je homogénna a expanduje nerovnomerne kvôli nehomogenitám v počiatočnom rozdelení hustoty energie. To má za následok merateľnú anizotropiu produkcie hadrónov. Okrem samotného spektra anizotropia ovplyvňuje aj dvojčasticové korelácie v relatívnej hybnosti. V prvej časti tejto práce sa zaoberáme tým, ako priemerovanie cez veľké množstvo udalostí ovplyvňuje tvar pozorovanej korelačnej funkcie.V druhej časti sme sa zamerali na korelačné polomery simulovaných udalostí. Udalosti sme zoradili podľa ich podobnosti a skúmali sme azimutálnu závislosť korelačných polomerov v malých triedach udalostí, ktoré sa navzájom líšia tvarom. Táto metóda je opísaná a ukázaná na udalostiach simulovaných niekoľkými generátormi udalostí.cze
dc.description.abstractScientists in world laboratories investigate high energy collisions of atomic nuclei for several decades. One of their objectives is the research of quark-gluon plasma, which is created in these collisions. After collision, plasma changes into a gas of hadrons. The hot drop of matter is customarily called fireball. This fireball isn't homogeneous and expands anisotropically due to inhomogeneities of the initial energy density distribution. This leads to measurable anisotropy of produced hadrons. Anisotropies also affect the two-particle correlations in relative momentum. In the first part of this work we investigate how averaging over a large number of events influences the shape of the observed correlation function. In the second part we focus on correlation radii of simulated events. We sort events according to their similarity and investigate the azimuthal dependence of the correlation radii within events classes which differ in shape. The method is explained and demonstrated on events simulated with various event generators.eng
dc.language.isoSLO
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkvark-gluónová plazma,Blast-wave model,korelačná femtoskopia,ustredňovanie udalostí,triedenie udalostí podľa tvarucze
dc.subjectQuark-gluon plasma,Blast-wave model,correlation femtoscopy,events averaging,event shape sortingeng
dc.titleUstředňování přes události a seřazení událostí podle tvaru očima femtoskopiecze
dc.titleEvent averaging and event-shape sorting as seen by femtoscopyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-05
dc.contributor.refereeŠumbera Michal
theses.degree.disciplineExperimentální jaderná a částicová fyzikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record