Show simple item record

Impact of invisible energy on the energy reconstruction of cosmic-ray shower using fluorescence telescopes at the Pierre Auger Observatorydc.contributor.advisorTrávníček Petr
dc.contributor.authorNovák Šimon
dc.date.accessioned2018-06-07T10:27:35Z
dc.date.available2018-06-07T10:27:35Z
dc.date.issued2018-06-02
dc.identifierKOS-780961318405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76286
dc.description.abstractRozsáhlé spršky kosmického záření vzniklé interakcí vysoce energetických částic se zemskou atmosférou při energiích přesahujících 400 TeV v těžišťové soustavě jsou pozorovány na Observatoři Pierra Augera - největším světovém experimentu pro detekci kosmického záření. Pro určení parametrů kosmického záření je třeba přesně změřit energii spršky, a proto musí být kalorimetrická energie spršky opravena o hodnotu chybějící energie ? části energie spršky, která je nesena miony a neutriny a není detekována fluorescenčními detektory. Pro určení této chybějící energie je navrhnuto několik metod za pomoci simulačních program CONEX a CORSIKA při užití nejnovějších hadronických interakčních modelů EPOS LHC a QGSJET-II-04. Představené metody jsou posléze porovnány mezi sebou jak na simulovaných, tak na reálných datech získaných na Observatoři Pierra Augera.cze
dc.description.abstractExtensive Air Showers created by interactions of Ultra-High Energy Cosmic Ray particles with the Earth?s atmosphere at center of mass energy exceeding 400 TeV are being detected at the Pierre Auger Observatory - the world?s biggest experimental site for observation of cosmic rays. For determination of cosmic ray properties a precise measurement of shower energy is required, therefore the shower calorimetric energy measured by the fluorescence detectors at the observatory must be corrected to the invisible energy part - the part of the shower energy is carried away by muons and neutrinos undetected. Several methods of the invisible energy estimation are proposed using shower simulation codes CONEX and CORSIKA with the two newest hadronic interaction models EPOS LHC and QGSJET-II-04 being used. The proposed methods are compared on simulated and real cosmic-ray data measured at the PAO.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectObservatoř Pierra Augera,ultra-energetické kosmické záření,spršky kosmického záření,chybějící energiecze
dc.subjectPierre Auger Observatory,Ultra High-Energy Cosmic Rays,Extensive Air Showers,Shower Invisible Energyeng
dc.titleVliv chybějící energie při rekonstrukci energie spršky kosmického záření z dat fluorescenčních teleskopů na Observatoři Pierra Augeracze
dc.titleImpact of invisible energy on the energy reconstruction of cosmic-ray shower using fluorescence telescopes at the Pierre Auger Observatoryeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-07
dc.contributor.refereeWagner Vladimír
theses.degree.disciplineExperimentální jaderná a částicová fyzikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record