Show simple item record

Study of hadron structure within quantum chromodynamicsdc.contributor.advisorČepila Jan
dc.contributor.authorBendová Dagmar
dc.date.accessioned2018-06-07T10:27:35Z
dc.date.available2018-06-07T10:27:35Z
dc.date.issued2018-06-01
dc.identifierKOS-780409224205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76283
dc.description.abstractQCD předpovídá saturaci růstu gluonové hustoty v hadronu při vysokých energiích (malých Bjorkenových x) z důvodu zachování unitarity. Produkce vektorových mezonů je citlivá na rozdělení gluonů v příčné rovině, a proto představuje vynikající sondu do struktury protonu. Evoluce gluonové hustoty s Bjorkenovým x může být popsána Balitského-Kovchegovovou rovnicí (BK). V této práci je diskutována možnost faktorizace závislosti dipolové amplitudy na vzdálenosti dipolu a protonu v příčné rovině. Dipolová amplituda je získána řešením BK rovnice a výsledky jsou porovnány s dobře známou GBW parametrizací. Řešení rovnice je provedeno numericky a jsou diskutovány konkrétní volby vstupních možností. Hlavním obsahem práce je exklusivní fotoprodukce a elektroprodukce mezonu J/psi. Výsledky jsou srovnány s daty z HERY a LHC. Stejně tak jsou srovnány předpovědi strukturní funkce F2.cze
dc.description.abstractIn QCD the growth of the gluon density in hadron at high energies (small Bjorken-x) is presumed to be saturated due to the unitarity constraints. The production of vector mesons is sensitive to the gluon distribution in the impact-parameter plane and therefore it represents an excellent probe of the structure of the proton. The evolution of the gluon density with Bjorken-x can be described by the Balitsky-Kovchegov equation (BK). In this work the factorization of the impact-parameter dependence of the dipole amplitude is discussed. The dipole amplitude is obtained from the solution of the BK equation and results are compared to the GBW parametrization. The equation is solved numerically and the input prescriptions are discussed. The main emphasis is given to the exclusive photoproduction and electroproduction of J/psi. Results are compared to data from HERA and the LHC. Also the predictions for the structure function F2 are discussed.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbarevný dipolový model,vektorové mezony,partonová saturace,Balitského-Kovchegovova evoluční rovnice,hot-spot modelcze
dc.subjectcolor dipole model,vector mesons,parton saturation,Balitsky-Kovchegov evolution equation,hot-spot modeleng
dc.titleStudium struktury hadronů v rámci kvantové chromodynamikycze
dc.titleStudy of hadron structure within quantum chromodynamicseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-06
dc.contributor.refereeKupčo Alexander
theses.degree.disciplineExperimentální jaderná a částicová fyzikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record