Show simple item record

Upsilon meson production in heavy-ion collisions at the STAR experimentdc.contributor.advisorRusňáková Olga
dc.contributor.authorMatonoha Oliver
dc.date.accessioned2018-06-07T10:27:35Z
dc.date.available2018-06-07T10:27:35Z
dc.date.issued2018-05-31
dc.identifierKOS-780684790505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76282
dc.description.abstractDle předpovědí QCD na mřížce se očekává, že v ultra-relativistických srážkách těžkých iontů dochází k vytvoření nového stavu hmoty. Za přítomných extrémních podmínek podstupuje běžná hadronová hmota fázový přechod a formuje plasma dekonfinovaných kvarků a gluonů (QGP). Je předpokládáno, že toho médium tvořilo vesmír v jeho nejranějších momentech. Zkoumání vlastností QGP může přinést cenné podněty pro kosmologické modely a vést k lepšímu pochopení charakteru silné interakce. Produkce kvarkonií patří mezi zásadní sondy ke zkoumání QGP. Jejich potlačení lze chápat jako přímý důsledek vytvoření plasmatu kvůli barevnému stínění. Z měřené produkce lze rovněž vyvozovat limitní hodnoty teplot QGP. V této práci autor představuje svou analýzu produkce mesonu Upsilon na experimentu STAR ve srážkách Au+Au při sqrt(s_NN) = 200 za pomocí dvoj-elektronového rozpadového kanálu. Finálním výsledkem jsou jaderné modifikační faktory, které jsou ukázány pro základní i excitované stavy. Sekundární vlivy komplikující interpretaci naměřeného potlačení produkce jsou pro Upsilony při energiích na RHICu považovány za méně významné. To činí z Upsilonů čistší sondy ke studování barevného stínění.cze
dc.description.abstractIn ultra-relativistic heavy-ion collisions, creation of a novel state of matter is expected, in accordance with predictions by lattice QCD calculations. Under such extreme conditions, regular hadronic matter undergoes a phase transitions and forms a plasma of deconfined quarks and gluons (QGP). This medium is hypothesised to comprise the universe in its earliest stages. Researching the QGP properties can bring valuable input for early cosmological models as well as help us understand the character of the strong interaction. Production of the quarkonium mesons is a crucial probe of the QGP, since their suppression can be viewed as a direct evidence of the plasma formation, due to the colour screening effect. Moreover, this can be used to infer constraints on the QGP temperature. In this thesis, author's analysis of the Upsilon production at the STAR experiment in Au+Au collisions at sqrt(s_NN) = 200 GeV via the di-electron decay channel is presented. The nuclear modification factors for the ground state and for the excited states are reported. At RHIC energies, secondary effects complicating the measured suppression are deemed less significant for the Upsilon, which makes it a cleaner probe of the screening effect.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsrážky těžkých iontů,kvark-gluonové plasma,upsilon,potlačení kvarkonií,STARcze
dc.subjectheavy-ion collisions,quark-gluon plasma,upsilon,quarkonium suppression,STAReng
dc.titleProdukce mesonu Upsilon ve srážkách těžkých iontů na experimentu STARcze
dc.titleUpsilon meson production in heavy-ion collisions at the STAR experimenteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-05
dc.contributor.refereeBielčíková Jana
theses.degree.disciplineExperimentální jaderná a částicová fyzikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record