Show simple item record

Three-Body Interactions in Mean-Field Model of Nuclei and Hypernucleidc.contributor.advisorVeselý Petr
dc.contributor.authorPokorný Jan
dc.date.accessioned2018-06-07T10:27:34Z
dc.date.available2018-06-07T10:27:34Z
dc.date.issued2018-06-01
dc.identifierKOS-780405845405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76281
dc.description.abstractV této práci se věnujeme studiu energetických spekter středně těžkých hyperjader. Vyvíjíme dvě metody založené na aproximaci středního pole ? Hartree-Fockovu metodu v proton-neutron-Lambda (p-n-Lambda) formalismu a NLambda Tamm-Dancoffovu aproximaci. Síla působící mezi nukleony je popsána chirální interakcí N^{2}LO_{sat}. Síla mezi částicemi Lambda a nukleony je reprezentována chirálním LO YN potenciálem. Ústřední téma práce je odvození zmíněných metod pomocí Hamiltoniánu s explicitními tříčásticovými NNN a LambdaNN interakcemi. Provedli jsme výpočty hyperjader ^{17}_{Lamnbda}O, ^{41}_{Lambda}Ca, ^{49}_{Lambda}Ca a ^{16}_{Lambda}O, ^{40}_{Lambda}Ca, ^{48}_{Lambda}Ca s použitím HF metody v p-n-Lambda formalism a NLambda TDA metody. Studujeme efekt třínukleonové NNN síly potenciálu N^{2}LO_{sat} na popis energetických spekter zmíněných hyperjader.cze
dc.description.abstractIn the thesis, we study energy spectra of medium-mass hypernuclei. We develop two computational methods based on the mean-field approximation ? Hartree-Fock method in the proton-neutron-Lambda (p-n-Lambda) formalism, and the NLambda Tamm-Dancoff Approximation. Force acting among nucleons is represented by the chiral N^{2}LO_{sat} potential. Force between Lambda particles and nucleons is represented by the chiral LO YN potential. The main focus is put on derivation of these methods using a Hamiltonian with explicit three-body NNN and LambdaNN potentials. We performed caclulations of hypernuclei ^{17}_{Lamnbda}O, ^{41}_{Lambda}Ca, ^{49}_{Lambda}Ca, and ^{16}_{Lambda}O, ^{40}_{Lambda}Ca, ^{48}_{Lambda}Ca using the HF method in the p-n-Lambda formalism and the NLambda TDA method. We study the effect of the three-nucleon NNN force within the N^{2}LO_{sat} potential on the description of energy spectra of the mentioned hypernuclei.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecthyperjádra,NNN interakce,Hartree-Fockova metoda,Tamm-Dancoffova aproximace,model středního polecze
dc.subjecthypernuclei,NNN interactions,Hartree-Fock method,Tamm-Dancoff Approximation,mean-field modeleng
dc.titleTříčásticové síly v modelu středního pole jader a hyperjadercze
dc.titleThree-Body Interactions in Mean-Field Model of Nuclei and Hypernucleieng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-06
dc.contributor.refereeKvasil Jan
theses.degree.disciplineExperimentální jaderná a částicová fyzikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record