Show simple item record

Gamification of study on FIT CTU

dc.contributor.advisorValenta Michal
dc.contributor.authorSchmied Petr
dc.date.accessioned2018-06-07T10:26:40Z
dc.date.available2018-06-07T10:26:40Z
dc.date.issued2018-06-07
dc.identifierKOS-762877620605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76247
dc.description.abstractPráce si klade za cíl ukázat možnosti gamifikace studia na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Jejím výsledkem je prototyp webové aplikace umožňující definici a průchod studijního plánu v gamifikované podobě s využitím webových služeb provozovaných ČVUT. Součástí práce je popis užití gamifikačních prvků v doméně studia na FIT ČVUT, analýza dostupných zdrojů dat, rozbor legislativního kontextu nezbytného k legálnímu provozu aplikace a testování použitelnosti. Hlavním přínosem je podrobný popis specifického řešení gamifikace vzhledem k potřebám FIT ČVUT a ukázka jeho možné implementace. Výsledný prototyp je vhodným základem pro navazující práce. V příloze práce jsou k dispozici doplňující materiály k návrhu a ukázky aplikace.cze
dc.description.abstractThis thesis aims to showcase the possibilities of gamification of study on the Faculty of Information Technology CTU in Prague. It results in a web application prototype enabling its users to define and walk through their study plans in a gamified form using web services provided by CTU. The thesis describes usage of gamification elements in the domain of study on FIT CTU and includes available data source analysis, breakdown of legislative context necessary to deploy the application legally and usability testing. The main contribution is a detailed description of a specific solution making use of gamification with respect to the needs of FIT CTU and an example of its implementation. Resulting prototype provides suitable foundation for the follow-up works. Appendices contain additional design materials and usage examples.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectwebová aplikace,gamifikace,hry na hrdiny,RPG,studium,FIT ČVUT,GDPR,framework,Ruby,Rails,React,PostgreSQLcze
dc.subjectweb application,gamification,role-playing games,RPG,study,FIT CTU,GDPR,framework,Ruby,Rails,React,PostgreSQLeng
dc.titleGamifikace studia na FIT ČVUTcze
dc.titleGamification of study on FIT CTUeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeScholtzová Jiřina
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record