Show simple item record

System for grouping suspicious network addressesdc.contributor.advisorČejka Tomáš
dc.contributor.authorStejskalová Lenka
dc.date.accessioned2018-06-07T10:26:15Z
dc.date.available2018-06-07T10:26:15Z
dc.date.issued2018-06-07
dc.identifierKOS-762877568105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76226
dc.description.abstractTato práce se zabývá analýzou provozu jdoucího z podezřelých síťových adres a jejím rozdělováním těchto adres do skupin. Cílem práce je vytvořit systém pro evidování skupin podezřelých adres, které jsou hlášeny společně v bezpečnostních hlášeních nebo vykazují podobné chování. V práci je provedena analýza vstupních dat a analýza systémů NERD, NEMEA a Warden. Práce se zabývá definováním botnetu a rozdělováním útoků v síti. V práci byl navrhnut a implementován systém pro evidenci podezřelých skupin síťových adres. Tento systém byl otestován na zkušebních datech. Systém byl napsán v jazyce Python.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with analysis of traffic going from suspicious network addresses and distribution into groups of addresses. The goal of this thesis is to create a system for grouping suspicious network addresses, which are reported together in security reports or show similar behavior. In the thesis, analysis of input data is done along with analysis of systems NERD, NEMEA and Warden. This thesis deals with defining a botnet and division of network attacks. System for grouping suspicious network addresses was designed and implemented in this thesis. This system was tested on test data. System was implemented in Python.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbotnet,distribuované útoky,NERD,NEMEA,Warden,IDEA,Pythoncze
dc.subjectbotnet,distributed attacks,NERD,NEMEA,Warden,IDEA,Pythoneng
dc.titleSystém pro evidenci podezřelých skupin síťových adrescze
dc.titleSystem for grouping suspicious network addresseseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeBartoš Václav
theses.degree.disciplinePočítačová bezpečnostcze
theses.degree.grantorkatedra počítačových systémůcze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record