Show simple item record

Application of rewriting rules in number theory

dc.contributor.advisorDombek Daniel
dc.contributor.authorOppl David
dc.date.accessioned2018-06-07T10:25:59Z
dc.date.available2018-06-07T10:25:59Z
dc.date.issued2018-06-06
dc.identifierKOS-695600134105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76217
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá jazykem přepisovacích pravidel, speciálních zobrazení na množině nekonečných slov. Práce obsahuje přehled základních pojmů z teorie formálních jazyků a teorie čísel. Následně je čtenáři uvedena do souvislosti DUG vlastnost algebraických číselných těles s přepisovacími pravidly. Následuje popis činnosti překladačů. Výstupem implementační části je program pro přepisování číselných řetězců s možností parametrizace vstupu pomocí vlastního interpretu přepisovacích pravidel.cze
dc.description.abstractThis master's thesis deals with the language of the so-called rewriting rules, special maps over the set of infinite words. This thesis contains summary on the topic of formal languages and number theory. Furthermore, the reader is apprised with the DUG property of algebraic number fields and its connection with rewriting rules. The reader is given brief overview of the compilation process. The output of the implementation part is application for rewriting digit string with input parametrized by the custom interpreter of user-defined rewriting rules.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectpřepisovací pravidlo,teorie čísel,DUG vlastnost,formální jazyky,překladač,interpret,parser,C++cze
dc.subjectrewriting rule,number theory,DUG property,formal languages,compiler,interpreter,parser,C++eng
dc.titleAplikace přepisovacích pravidel v teorii číselcze
dc.titleApplication of rewriting rules in number theoryeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeScholtzová Jiřina
theses.degree.disciplineSystémové programovánícze
theses.degree.grantorkatedra teoretické informatikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record