Show simple item record

Profitability of Companies

dc.contributor.advisorMakovský Petr
dc.contributor.authorErlich Daniel
dc.date.accessioned2018-06-07T10:25:54Z
dc.date.available2018-06-07T10:25:54Z
dc.date.issued2018-06-07
dc.identifierKOS-695600082105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76212
dc.description.abstractV této práci jsme představili nejen teoretické ale i praktické zázemí výnosnosti firem. Na základě finanční analýzy společnosti Seznam.cz, a.s. byly vyvozeny závěry o výnos-nosti firem. Cílem bylo nalezení zásadních faktorů, které ovlivňují výnosnost firem v kontextu současné ekonomické teorie. Výsledek by měl posloužit jako benchmark pro detailní pohled na možnosti výnosnosti a zároveň jako podklady pro potencionální investory. Práce přináší závěry, které potvrzují abnormální výnosnost firmy Seznam.cz s nadhod-nocenými akciemi, které vyplývají z teorie Tobinova q. Ta byla konfrontována s člán-kem, který říká, že vysoká výnosnost není spojena s vysokou hodnotou Tobinova q. Proto byla práce na závěr zasazena do kontextu ekonomických vlivů, které mají značný vliv na výnosnost firem. Zde bylo zjištěno, že ekonomické bubliny nafukují hodnotu firem a tím ovlivňují výnosnost společností.cze
dc.description.abstractIn this study we presented not only the theoretical and practical background of profi-tability of companies. Based on the financial analysis of Seznam.cz, Plc. conclusions were drawn regarding the profitability of firms. The aim was to find fundamental factors that influence the profitability of firms in the context of current economic theory. The result should serve as a benchmark for a detailed view of profitability and as a background for potential investors. The study brings the conclusions that confirm the abnormal profitability of Seznam.cz with overvalued stocks resulting from theory of Tobin's q. She was confronted with an article that says high profitability is not linked to the high value of Tobin's q. Conseque-ntly, the study was placed in the context of economic influences, which have a consi-derable influence on the profitability of companies. Here we found that economic bub-bles increase the value of companies and thus affect the profitability of companies.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectrentabilita,investice,finanční analýza,CAPM,ekonomické bubliny,Tobinovo Qcze
dc.subjectprofitability,investments,financial analysis,CAPM,economic bubbles,Tobin Qeng
dc.titleVýnosnost firemcze
dc.titleProfitability of Companieseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereePošta Vít
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record