Show simple item record

Analysis of Employee Development and Education Status in Industrial Company WITTE Nejdek spol. s r.o.dc.contributor.advisorTureckiová Michaela
dc.contributor.authorAntonová Adéla
dc.date.accessioned2018-06-07T10:25:41Z
dc.date.available2018-06-07T10:25:41Z
dc.date.issued2018-06-06
dc.identifierKOS-695600080305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76201
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce se zabývá vzděláváním a rozvojem zaměstnanců. V teoretické části je hlavní kapitolou firemní vzdělávání, kde jsou nejprve vymezeny základní pojmy. Dále se kapitola firemního vzdělávání věnuje problematice systematického vzdělávání. Samostatnou kapitolu má v teoretické části model Donalda Kirkpatricka, který bude použit pro hodnocení efektivity vzdělávacího programu. Praktická část je zaměřena na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v průmyslové firmě WITTE Nejdek spol. s r. o. Firma je představena, a je vysvětlen nový zaškolovací systém techniků jakosti. Cílem práce je dosáhnout porovnání starého a nového zaškolovacího programu, vyhodnotit změny mezi nimi a podat firmě doporučení na zlepšení nového konceptu.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with education and development of employees. In the theoretical part, the main chapter is business education, the key terms concerning education are defined. Furthermore, it explains systematic education. In the theoretical part is a separate chapter of the model by Donald Kikrpatrick, which will used for evaluating the effectiveness of the education program. The practical part is focuses on employee development and professional training of employees in the industrial company WITTE Nejdek spol. s r. o. The company is introduced and a new training system of quality technicians is explained. The aim of this bachelor thesis is to compare the old and new training system evaluate the changes between them and to make suggestions for improvement to the company's new concept.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVzdělávání,rozvoj,zaměstnanci,podnik,mentorovánícze
dc.subjectEducation,development,employees,company,mentoringeng
dc.titleAnalýza stavu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v průmyslové firmě WITTE Nejdek spol. s r.o.cze
dc.titleAnalysis of Employee Development and Education Status in Industrial Company WITTE Nejdek spol. s r.o.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŠkorňová Eva
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record