Show simple item record

Employee Benefits in Linde Material Handling s.r.o.dc.contributor.advisorŠimonová Klára
dc.contributor.authorBencová Aneta
dc.date.accessioned2018-06-07T10:25:02Z
dc.date.available2018-06-07T10:25:02Z
dc.date.issued2018-06-06
dc.identifierKOS-695600065805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76175
dc.description.abstractBakalářská práce "zaměstnanecké výhody ve firmě Linde Material Handling s.r.o." se zabývá poskytováním zaměstnaneckých výhod ve firmě Linde Material Handling s.r.o. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se věnuje zaměstnaneckým výhodám obecně, jejich významu a jejich druzích. Popisuje účel těchto výhod. Praktická část práce se věnuje analýze poskytování zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti. Na základě výsledků z dotazníkového šetření je navrženo možné vylepšení dosavadního systému.cze
dc.description.abstractBachelor Thesis "Employee Benefits in Linde Material Handling s.r.o." deals with the provision of employee benefits in the company Linde Material Handling, s.r.o. The thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with employee benefits in general, their importance and their types. It describes the purpose of these benefits. The practical part deals with the analysis of the provision of employee benefits in selected company. Based on the results of the questionnaire solution, a possible improvement of the existing system is proposed.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectzaměstnanecké výhody,dotazníkové šetření,motivace,odměňování,pracovní spokojenostcze
dc.subjectemployee benefits,questionnaire,motivation,remuneration,job satisfactioneng
dc.titleZaměstnanecké výhody ve firmě Linde Material Handling s.r.o.cze
dc.titleEmployee Benefits in Linde Material Handling s.r.o.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereePragrová Lucie
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record