Show simple item record

Semantic Biclustering Optimization

dc.contributor.advisorKléma Jiří
dc.contributor.authorKubelka Petr
dc.date.accessioned2018-06-07T10:24:10Z
dc.date.available2018-06-07T10:24:10Z
dc.date.issued2018-06-07
dc.identifierKOS-695599598405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76133
dc.description.abstractDvojshlukování je populární způsob, jak analyzovat data genové exprese, zejména při objevování setů genů, které jsou si funkčně podobné v rámci specifických biologických podmínek. Cílem této bakalářské práce je otestovat a porovnat současný algoritmus sémantického dvojshlukování s novým přístupem. Nová metoda využívá vícekriteriální optimalizace, která implementuje předchozí znalosti o genech a lokacích při hledání dvojshluků na rozdíl od metody současné. Představujeme tři různé přístupy, jak agregovat Pareto množinu řešení do dvojshluku. Tyto Pareto množiny byly získány z modifikace algoritmu využívajícího vícekriteriální optimalizaci. Kvalitu obdržených dvojshluků z Pareto setů ověřujeme jejich následující shrnující schopností popsat neviděná data genové exprese.cze
dc.description.abstractBiclustering is a popular approach to gene expression data analysis, namely for the discovery of gene sets that are functionally related by specific biological conditions. The purpose of the thesis is to test and compare the current semantic biclustering algorithm with a new approach. The new method uses a multi-criteria optimization that implements prior knowledge of genes and locations in contrast with current semantic biclustering algorithm when searching for biclusters. We propose three different approaches to aggregate a Pareto set solutions into a bicluster. These Pareto sets were obtained from modified multi-criteria optimization algorithm. We evaluate the good quality of acquired biclusters from Pareto sets by their following generalization ability to describe unseen entries of the gene expression dataset.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectShlukování,dvojshlukování,sémantické dvojshlukování,bioinformatikacze
dc.subjectClustering,biclustering,semantic biclustering,bioinformaticseng
dc.titleOptimalizace sémantického dvojshlukovánícze
dc.titleSemantic Biclustering Optimizationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeČermák Jiří
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record