Show simple item record

Behavior Model of Flight Based on Visual Flight Rulesdc.contributor.advisorVolf Přemysl
dc.contributor.authorTóth Jan
dc.date.accessioned2018-06-07T10:24:02Z
dc.date.available2018-06-07T10:24:02Z
dc.date.issued2018-06-05
dc.identifierKOS-695599596305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76128
dc.description.abstractCílem této práce je navrhnout model chování letu rízeného vizuálními pravidly. Navržený model má být implementován v multi-agentním simulacním systému AgentFly za úcelem rozšírení jeho současných schopností simulovat leteckou dopravu. Tato práce se prevážne zabývá problémy reprezentace mapy vhodné pro lety řízené vizuálními pravidly, presnou vizuální detekcí možných kolizních hazardů a jejich rešením v souladu v vizuálními pravidly. Reprezentace mapy navržena touto prací je vytvorena spojením dat z výškových map a databáze OpenStreetMap. Detekce i rešení možných kolizních hazardů jsou založeny na pozorování GPS souřadnic druhého letadla. Implemetance vytvořena v rámci této práce umožnuje důkladně testovat bezpečnost a spolehlivost létání podle vizuálních pravidel v mnoha situacích.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to design a behavior model of a flight based on Visual Flight Rules. The proposed model is to be implemented in multi-agent simulation system AgentFly to augment its current capabilities of simulating air traffic. This work primarily focuses on problems of a suitable map representation for flights operating under Visual Flight Rules, accurate visual detection of possible conflicts and their resolution in accordance with Visual Flight Rules. The map representation proposed by this work is created by the combination of data from height maps and OpenStreetMap database. Both detection and resolution of possible conflicts are based on observing the GPS coordinates of the other aircraft. The implementation created as a part of this thesis allows to thoroughly test the safety and reliability of flying under Visual Flight Rules in a multitude of situations.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpravidla pro let za viditelnosti,multi-agentní simulace,reprezentace mapy,detekce konfliktu,řešení konfliktu,testování bezpečnosticze
dc.subjectvisual flight rules,multi-agent simulation,map representation,conflict detection,conflict resolution,safety testingeng
dc.titleModel chování pro let řízený vizuálními pravidlycze
dc.titleBehavior Model of Flight Based on Visual Flight Ruleseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereePačes Pavel
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record