Show simple item record

Simulation of Remote UAS Pilot Stationdc.contributor.advisorRollo Milan
dc.contributor.authorHoftych Dominik
dc.date.accessioned2018-06-07T10:24:02Z
dc.date.available2018-06-07T10:24:02Z
dc.date.issued2018-06-07
dc.identifierKOS-695599596105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76127
dc.description.abstractPro bezpečné pilotování letadla je nutné, aby pilot dokázal detekovat a případně se vyhýbat okolním letadlům. U bezpilotních prostředků, kdy se pilot nenachází v kabině letadla, je nezbytné zobrazovat okolní leteckou dopravu pilotovi grafickým způsobem. Cílem této práce je navrhnout a implementovat displej, který umožní pilotům operujícím z pozemní stanice detekovat okolní hrozby a bezpečně manévrovat s řízeným letadlem. Displej musí umět zobrazovat okolní letadla a informace o nich, predikovat hrozby v podobě možných srážek a navrhovat bezpečné trajektorie letu. V první částí práce jsou rozebrány principy a standardy zobrazování okolní dopravy pilotovi, existující typy displejů, jejich vlastnosti a asistenční služby. V druhé části práce jsou popsány způsoby implementace displeje, jeho vlastnosti a schopnosti. Vlastnosti displeje jsou poté otestovány v experimentu, který obsahuje dva scénáře, které musí být piloti splnit za bezpečných podmínek. Důraz je kladen na validaci asistenčních služeb, které mají pilotům pomoci bezpečně dokončit trasu. V závěru práce jsou zhodnoceny výsledky experimentu a návrhy na možné rozšíření implementovaného displeje.cze
dc.description.abstractAbility to maneuver and detect surrounding traffic is necessary for safe aircraft piloting. When piloting unmanned aerial vehicles, pilot is not situated in the cockpit of the aircraft, therefore it is necessary to present traffic to the pilot in a graphic way. The aim of this work is to design and implement a display that will provide pilots operating from a Ground Control Station with the ability to detect surrounding threats and safely maneuvre with the controlled aircraft. Display must be able to depict surrounding aircraft and information about them, predict threats in form of potential collisions and suggest safe trajectories of flight. The first part of this thesis focuses on principles and standards in traffic depiction, existing types of displays, their attributes and assisting features. The second part describes the implementation of display, its features and abilities. Display features are then tested in experiment consisting of two scenarios that must be accomplished by human pilots in a safe manner. Emphasis is put on validating the impact of assisting features on pilot's performance. The final part of the work evaluates results of experiment and discusses further display extensions.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbezpilotní systémy,bezpilotní letadla,pozemní stanice,detect and avoid,displej,manévr,pilotcze
dc.subjectunmanned aircraft systems,unmanned aerial vehicles,ground control station,detect and avoid,display,maneuver,piloteng
dc.titleSimulace pracoviště operátora bezpilotních prostředkůcze
dc.titleSimulation of Remote UAS Pilot Stationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeČmolík Ladislav
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record