Show simple item record

Design of modern line charger for electric vehicle with high power density

dc.contributor.advisorSkarolek Pavel
dc.contributor.authorNürnberger Vladislav Walter
dc.date.accessioned2018-06-07T10:23:11Z
dc.date.available2018-06-07T10:23:11Z
dc.date.issued2018-06-06
dc.identifierKOS-587865151405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76087
dc.description.abstractCílem práce je návrh moderní síťové nabíječky elektromobilu. Práce se zabývá volbou topologie nabíječky, návrhem obvodového schématu a návrhem desky plošných spojů. Uvažovaný výkon nabíječky je 3 kW z jednofázové sítě 230 V. Návrh desky plošných spojů je proveden s ohledem na vysokou hustotu výkonu a předpokládá použití výkonových součástek na bázi karbidu křemíku. Topologie sestává z boost měniče a izolovaného DC/DC měniče. Proces nabíjení je řízen MCU ARM Cortex M4, který ovládá výstupní napětí prostřednictvím střídy tranzistoru boost měniče. Boost měničem je také implementována aktivní korekce účiníku. Výsledkem práce je vyrobená deska plošných spojů, která je připravená k osazení. Navržená deska je dvouvrstvá s rozměry 300 x 92 mm. Součástky se nacházejí na vrchní straně desky a jsou proto snadno dostupné i ve fázi testování. Deska byla navržena v programu EAGLE. K práci jsou přiloženy soubory z tohoto programu včetně Gerber souborů.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to design a modern line charger for electric vehicle. This work describes charger topology selection, circuit diagram design and printed circuit board design. The rated charger power is 3 kW from a single-phase 230V grid. The design of printed circuit board is made with regard to a high power density and assumes the use of high-performance components based on silicon carbide. The topology consists of a boost converter and an isolated DC/DC converter. The charging process is controlled by the MCU ARM Cortex M4, which controls the output voltage via the boost converter duty cycle. The boost converter also implements active power factor correction. The result of this work is a printed circuit board, which is ready for assembly. The designed board has two layers and dimension of 300 x 92 mm. The parts are located on the top of the board and are therefore easily accessible in the testing phase. The board was designed in the EAGLE software. The files from EAGLE, including Gerber files, are attached to this work.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectnabíječka elektromobilu,deska plošných spojů,aktivní PFC,SiC,vysoká hustota výkonucze
dc.subjectelectric vehicle charger,printed circuit board,active PFC,SiC,high power densityeng
dc.titleNávrh moderní síťové nabíječky elektromobilu s vysokou hustotou výkonucze
dc.titleDesign of modern line charger for electric vehicle with high power densityeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeJirsa Jakub
theses.degree.disciplineAplikovaná elektrotechnikacze
theses.degree.grantorkatedra elektrických pohonů a trakcecze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record