Show simple item record

Collision Avoidance for a Multirotor UAV

dc.contributor.advisorChudoba Jan
dc.contributor.authorBahník Michal
dc.date.accessioned2018-06-07T10:22:59Z
dc.date.available2018-06-07T10:22:59Z
dc.date.issued2018-06-04
dc.identifierKOS-587865106905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76081
dc.description.abstractPráce se zabývá návrhem obecného prostředí pro vývoj a testování řídicích systémů bezpilotních helikoptér. Součástí tohoto prostředí je i nástroj pro simulaci modelových prostředí a situací. Nastíněna je problematika detekce překážek a předcházení kolizí těchto strojů. Dále je navrženo a implementováno konkrétní řešení bezkolizního řízení pro obecnou bezpilotní helikoptéru. Součástí práce je i testování navrženého řešení na modelových situacích v simulátoru.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the design of a general environment for the development and testing of unmanned helicopter control systems. A tool for simulating model environments and situations is also part of this environment. The issue of obstacle detection and prevention of collisions of these machines is highlighted. In addition, a specific solution for collision control for a general unmanned helicopter is proposed and implemented. Part of the thesis is the testing of the proposed solution in model situations in the simulator.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectUAV,multikoptéra,detekce překážek,předcházení kolizímcze
dc.subjectUAV,multirotor,obstacle detection,collision avoidanceeng
dc.titleBezkolizní řízení pro robotickou helikoptérucze
dc.titleCollision Avoidance for a Multirotor UAVeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeBáča Tomáš
theses.degree.disciplineRobotikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item






This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record