Show simple item record

Process Optimization - Company Neit Consultingdc.contributor.advisorKaiser Jiří
dc.contributor.authorBačina Ondřej
dc.date.accessioned2018-06-07T10:22:58Z
dc.date.available2018-06-07T10:22:58Z
dc.date.issued2018-06-06
dc.identifierKOS-593779627805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76080
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je zmapovat a následně analyzovat stávající proces ve vybraném podniku na konkrétním projektu. Prvním krokem bylo seznámení s tímto procesem, jeho funkcionalitou a optimalizací, ale také s tím, jak je daný proces zhodnocen po časové a ekonomické stránce. První část bakalářské práce jsem věnoval procesům, jak po stránce teoretické, ale i po stránce praktické, a to vzhledem k danému projektu. V praktické části bakalářské práce se věnuji konkrétnímu procesu, jeho úplnému zmapování, grafickému znázornění pomocí notace BPMN 2.0 a následné analýze. Dalším krokem, který následuje, je analýza a návrh změny v konkrétním procesu, která ve své konečné fázi povede ke zlepšení nebo změně procesu.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to map and then analyse the current process in the chosen company on a specific project. The first step is the familiarization with this process, its functionality and optimization, but also with how the given pro-cess is evaluated with respect to time and cost-effectiveness. The first part of my bachelor thesis is devoted to both the theoretical and practical aspects of the processes, regarding the project. In the practical part of the bachelor thesis I deal with the specific process, its full mapping, graphical representation using the notation BPMN 2.0 and a subsequent analysis. The next step is an analysis and a proposal for a change in the particular process, which will ultimately lead to the improvement or change in the process without being negative in view of subsequent time or economic considerations.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectOptimalizace procesů,BPMN 2.0,Metoda doby návratnosti,Metoda výnosnoti investice,Vnitřní výnosové procento,Metoda čisté současné hodnotcze
dc.subjectProcess Optimization,BPMN 2.0,Payback Period,Internal Rate of Return,Net Present ValuProcess Optimization,Net Present Valueeng
dc.titleOptimalizace procesů - společnost Neit Consultingcze
dc.titleProcess Optimization - Company Neit Consultingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKlimeš Jiří
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record