Show simple item record

Quantization of Weyl's gravity

dc.contributor.advisorJizba Petr
dc.contributor.authorKňap Jaroslav
dc.date.accessioned2018-05-11T09:58:06Z
dc.date.available2018-05-11T09:58:06Z
dc.date.issued2017-08-24
dc.identifierKOS-593779586105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75827
dc.description.abstractKonformní teorie gravitace, též Weylova teorie gravitace, je konformně invariantní obdobou obecné teorie relativity ve čtyřech dimenzích. V poslední době se objevila v centru zájmu díky tomu, že je vhodným rozšířením konvenční Einstein-Hilbertovy akce, a je poruchově renormalizovatelná. Tato práce ukazuje základní rysy Weylovy teorie gravitace a její odlišnosti od obecné teorie relativity, speciální důraz je kladen na ty rysy chování, které přímo ovlivňují kvantovací proceduru. Také stručně shrnuje různé přístupy ke kvantování gravitace. V závěru je naznačen způsob, jakým by se aplikovaly metody kvantování pomocí funkcionálního integrálu na Weylovu gravitaci s regularizací ve fixní dimenzi d=4. Předkládaná práce slouží jako teoretická laboratoř pro následné aplikace, zvláště pak v kosmologii rané fáze vesmíru.cze
dc.description.abstractConformal theory of gravity, also Weyl's theory of gravity, is a conformally invariant analogy of the general theory of relativity in four dimensions. Recently it has emerged as the centerpiece of interest because it is an appropriate extension of the conventional Einstein-Hilbert action, and is perturbatively renormalizable. This work shows the basic features of Weyl's theory of gravity and its differences from the general theory of relativity, with particular emphasis on those features of behavior that directly affect the quantization procedure. It also briefly summarizes various approaches to quantizing gravity. At the end, it is suggested how to apply quantization methods using a functional integral on Weyl gravity with regularization in the fixed dimension d = 4. This thesis serves as a theoretical laboratory for subsequent applications, especially in cosmology of the early phase of the universe.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectefektivní akce,konformní symetrie,kvantová teorie gravitace,Weylova gravitace,zeta-funkce regularizacecze
dc.subjectconformal symmetry,effective action,quantum theory of gravity,Weyl's gravity,zeta-function regularizationeng
dc.titleKvantování Weylovy gravitacecze
dc.titleQuantization of Weyl's gravityeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-08-29
dc.contributor.refereeZnojil Miloslav
theses.degree.disciplineMatematické inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record