Show simple item record

Signal extraction in J/Psi photoproduction in the ALICE experiment

dc.contributor.advisorContreras Nuno Guillermo
dc.contributor.authorHerman Tomáš
dc.date.accessioned2018-05-11T09:58:04Z
dc.date.available2018-05-11T09:58:04Z
dc.date.issued2017-09-07
dc.identifierKOS-593779584805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75826
dc.description.abstractChování gluonových distribučních funkcí v protonech a jádrech při malém Bjorkenově x může být studováno v rámci ALICE v LHC za využití exkluzivní fotoprodukce J/Psi. Když jsou J/Psi měřena v dileptonovém rozpadovém kanále, je jejich výtěžek extrahován pomocí modelování spektra invariantní hmotnosti rozpadových produktů. Nejčastěji používaný model se nazývá Crystal Ball. Nedávno byl ale navržen nový model jménem GaussExp, který je údajně vhodnější pro analýzu vysokoenergetických signálů deformovaných radiačními efekty. Výkon obou modelů je testován jak na Monte Carlo tak na skutečných datech, aby bylo určeno, který z nich je kvalitnější. Analyzovaná data jsou z Pb-Pb ultra-periferálních srážek při energii sqrt(sNN) = 5.02 TeV změřených pomocí mionového spektrometru na ALICE. Extrakce signálu je jedním z hlavních příspěvků do celkové systematické nejistoty při měření fotoprodukce. Naděje je, že by tento nový model mohl dopomoci ke snížení systematické nejistoty z extrakce signálu.cze
dc.description.abstractThe behavior of the gluon distribution functions in protons and nuclei at low Bjorken x can be studied with ALICE at the LHC using exclusive photoproduction of J/Psi. When the J/Psi are measured in the dilepton decay channel, the yield is extracted by modeling the invariant mass distribution of the decay products. The most frequently used model is called Crystal Ball. Recently, a new model, called GuassExp, has been proposed. This model is allegedly better suited for analysis of high energetic peaks with radiation tails. Performance of these two models is tested on both Monte Carlo and real data, to establish which one of them is superior. The analyzed data are from Pb-Pb ultra-peripheral collisions at sqrt(sNN) = 5.02 TeV measured with the ALICE muon spectrometer. Signal extraction is one of the largest contributors to the total systematic uncertainty of the photoproduction measurement. The hope is that the new model may help in reducing the systematic uncertainty from signal extraction.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectultra-periferální srážky,J/Psi,extrakce signálu,Crystal Ball,GaussExpcze
dc.subjectultra-peripheral collisions,J/Psi,signal extraction,Crystal Ball,GaussExpeng
dc.titleExtrakce signálu z fotoprodukce mesonu J/Psi v experimentu ALICEcze
dc.titleSignal extraction in J/Psi photoproduction in the ALICE experimenteng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-09-12
dc.contributor.refereePetráček Vojtěch
theses.degree.disciplineExperimentální jaderná a částicová fyzikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record