Show simple item record

Decision Making and Construction of Trust in Ad-Hoc Networks Using Neural Networksdc.contributor.advisorMoucha Alexandru
dc.contributor.authorAubekerova Tatyana
dc.date.accessioned2018-05-11T09:57:19Z
dc.date.available2018-05-11T09:57:19Z
dc.date.issued2017-02-10
dc.identifierKOS-587864921705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75792
dc.description.abstractTato pr´ace je vˇenov´ana oblasti Ad-hoc s´it´i, konkr´etnˇe konceptu d uvˇery a je z´amˇeren´a na moˇznosti vyuˇzit´i neuronov´ych s´it´i do tohoto konceptu. Nejprve jsou uvedeny definice souvisej´ic´ich pojm u, pak probl´em je definovan a n´asleduje navrhovan´e ˇreˇsen´i. Hlavn´i n´apln´i pr´ace jsou proveden´e experimenty, jejich n´asledn´e vyhodnocen´i a diskusi.cze
dc.description.abstractThis work is dedicated to the field of Ad-hoc networks, more specifically to concept of trust and intent to find application of neural network to this concept. First there are given definitions to related terms, then the problem is stated and the suggested solution follows. The main pivot of the thesis are experiments held and their evaluation and discussion.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectad-hoc s´itˇe,d uvˇera,neuronovy s´itˇe,Omnet++,FaNN,PRDcze
dc.subjectad-hoc network,trust,neural network,Omnet++,FaNN,PRDeng
dc.titleAnalýza a konstrukce důvěry v ad-hoc sítích pomocí neuronových sítícze
dc.titleDecision Making and Construction of Trust in Ad-Hoc Networks Using Neural Networkseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-02-15
dc.contributor.refereeKubr Jan
theses.degree.disciplineComputer Systems and Networkscze
theses.degree.grantorkatedra počítačových systémůcze
theses.degree.programmeInformatics (in English)cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record