Show simple item record

Diffusion of radionuclides in barrier materials

dc.contributor.advisorVopálka Dušan
dc.contributor.authorPatočka Aleš
dc.date.accessioned2018-05-11T09:57:00Z
dc.date.available2018-05-11T09:57:00Z
dc.date.issued2017-08-31
dc.identifierKOS-587864763905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75776
dc.description.abstractTato práce popisuje a ověřuje chování radionuklidu 85Sr při sorpčních a difúzních experimentech. Pro sorpční experimenty byla použita metoda míchaného reaktoru (batch). Difúzní experiment probíhal heterogenní bariérou složenou z cementové fáze a bentonitu BaM. Práce se také zabývá modelováním difúze sorbujícího se radionuklidu složenou vrstvou pomocí modelovacího programu GoldSim. V teoretické části práce je definována difúze jako funkce Fickových zákonů. Dále jsou zde popsány vlastnosti používaných materiálů cementu CEM II a bentonitu BaM. Experimentální část je rozdělena na numerické a laboratorní experimenty. Nejprve je popsán modelovací program GoldSim a v něm vytvořený model DifNelinV, který je určen k modelování difúze ve více bariérách současně. Tento model byl dále využit k numerické studii. Pro laboratorní práci byly použity, materiály cement CEM II/A-S 42,5 R a bentonit BaM, s nimiž byla provedena širší studie sorpce a difúze stroncia. Oba materiály byly dále charakterizovány pomocí vybraných základních instrumentálních metod jako jsou měření povrchu, atomová absorpční spektrometrie nebo termická analýza.cze
dc.description.abstractThis bachelor project describes and verifies the behavior of radionuclide 85Sr in sorption and diffusion experiments. For the sorption experiments the batch method was used. Diffusion experiments were performed in a heterogeneous barrier composed of cement phase and bentonite BaM. The bachelor project also deals with modeling diffusion of sorbed radionuclide in composite layer using modeling program GoldSim. The theoretical part describes a diffusion as a function of Fick?s laws, properties of cement CEM II and bentonite BaM. The experimental part is divided into numerical and laboratory experiments. Firstly, the modeling program GoldSim with the model DifNelinV is described. This model is designed to model diffusion in multiple barriers at the same time. The model was further used for a numerical study. In laboratory work the cement CEM II/A-S 42,5 R and bentonite BaM were used, with which were next studies of strontium sorption and diffusion performed. Both materials were further characterized with selected basic instrumental techniques such as surface measurement, atomic absorption spectrometry or thermal analysis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectdifúzní transport,numerické modelování,heterogenní vrstvy bariéry,cementová pasta,bentonitcze
dc.subjectdiffusion transport,numerical modeling,heterogenous barrier layers,cement paste,bentoniteeng
dc.titleDifúze radionuklidů materiály bariércze
dc.titleDiffusion of radionuclides in barrier materialseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-09-05
dc.contributor.refereePalágyi Štefan
theses.degree.disciplineJaderná chemiecze
theses.degree.grantorkatedra jaderné chemiecze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record