Show simple item record

Apartment building

dc.contributor.advisorČejka Tomáš
dc.contributor.authorSalarziy Hikmatullah
dc.date.accessioned2018-05-11T09:56:53Z
dc.date.available2018-05-11T09:56:53Z
dc.date.issued2017-02-15
dc.identifierKOS-587864681105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75770
dc.description.abstractAbstraktní Tato práce prezentuje návrh konstrukčního řešení, strukturní analýzu a realizaci nového bytového domu v souladu s platnými českými normami. Rozsah této práce je předběžný návrh všech nosných prvků, aby byla zajištěna bezpečnost, když stojí pravidelné akce Design a detail výpočet tepelné izolace, hydroizolace, kompozice vrstev s cílem zajistit standardní hodnoty U a eliminaci tepelných mostů, proniknutí vody, přenos vlhkosti, nadměrná spotřeba energie všech střech, stěn sklepa, obálka stěn, podlah a vnitřních stěn. Stručný návrh požární bezpečnosti a stavebních služeb.cze
dc.description.abstractAbstract This thesis presents the design of structural solution , structural analysis and realization of new apartment building in accordance with applicable Czech standards. The scope of this work is preliminary design of all load bearing elements to ensure safety when facing regular actions Design and detail calculation of thermal insulation , hydro-insulation , compositions of layers to ensure standard U value and eliminate thermal bridges , water penetration , moisture transfer , excessive energy consumption of all roofs , basement walls , envelope walls, floors and internal walls. Brief design of fire safety and building services.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPředběžný návrh,tepelné mosty,hodnota U,struktura řešení,laterální směr,ztuhlost,nosný,typické patro,modul pružnosti,pevnost,empirický odhadcze
dc.subjectPreliminary design,thermal bridges,U value,structure solution,lateral direction,stiffness,load bearing,typical floor,Modulus of elasticity,strength,empirical estimationeng
dc.titleBytový důmcze
dc.titleApartment buildingeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-02-15
dc.contributor.refereeZigler Radek
theses.degree.disciplineBuilding Structurescze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeCivil Engineeringcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record