Show simple item record

Entangled photons and their interaction with biological structuresdc.contributor.advisorPetráček Vojtěch
dc.contributor.authorAndriantsarazo Elisabeth
dc.date.accessioned2018-05-11T09:56:00Z
dc.date.available2018-05-11T09:56:00Z
dc.date.issued2017-09-07
dc.identifierKOS-587864290805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75734
dc.description.abstractV této práci se zabýváme experimentálními metodami naměření Bellových nerovností u kvantově provázaného fotonového páru, který je provázán skrze polarizační stupeň volnosti. Provázané páry generujeme pomocí dvou BBO krystalů, v nichž dochází k jevu s názvem spontánní sestupná frekvenční parametrická konverze. Fotony, které jsou generovány tímto způsobem, se snažíme zachytit pomocí single photon counter detektorů. Práce se podrobně věnuje stavbě dvou experimentálních aparatur na potvrzení Bellových nerovností a na generaci a detekci provázaných fotonů. Podrobně je zde rozepsána stavba automatických polarizátorů na servo motorech, které jsou ovládány Arduinem, a dále je zde uvedena stavba koincidenční jednotky pro čtyři detektory. V práci je popsáno hledání polohy, ve které detektor snímá maximum provázaných fotonů, a která závisí na mnoha parametrech. Parametry jsou v práci načrtnuty a rozebrány, stejně tak jejich ladění. V závěru se věnujeme popisu toho, jak bychom do budoucna chtěli aparaturu vylepšit a jakým chybám se při dalších měřeních vyvarovat.cze
dc.description.abstractThis thesis is intended to explore experimental methods of measuring Bell inequalities in a quantum-entangled photon pair, which is connected through polarization degree of freedom. Entangled couples are generated using two BBO crystals, in which the phenomenon called spontaneous parametric conversion occurs. Photons that are generated this way are detected by using single photon counter detectors. This thesis is devoted to the construction of two experimental apparatuses to confirm Bell inequalities and to the generation and detection of entangled photons. Details of construction of automatic polarizers on servo motors, which are controlled by Arduino, are described. Furthermore, the construction of a coincidence unit for coincidence for four detectors is described. The thesis describes the positioning, in which the detector detects the maximum count for entangled photons, and that depends on many parameters. Parameters are sketched and analyzed as well as their debugging. In conclusion is described how to improve the device in the future and how to avoid errors in further measurements.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectProvázané fotony,Bellovy nerovnosti,Bellovy stavy,spontánní sestupná parametrická konverzecze
dc.subjectEntangled photons,Bell inequalities,Bell states,spontaneous parametric downconversioneng
dc.titleProvázané fotony a jejich interakce s biologickými strukturamicze
dc.titleEntangled photons and their interaction with biological structureseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-09-12
dc.contributor.refereeRichter Ivan
theses.degree.disciplineExperimentální jaderná a částicová fyzikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record