Show simple item record

The Analysis of Temperature Change Effects on an Existing Bridge Structuredc.contributor.advisorPolák Michal
dc.contributor.authorRevayová Kateřina
dc.date.accessioned2018-05-11T09:56:00Z
dc.date.available2018-05-11T09:56:00Z
dc.date.issued2017-02-09
dc.identifierKOS-587864188205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75730
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou zatížení teplotou na mostních konstrukcích. V teoretické části je uveden přístup norem a seznámení se sledovaným mostním objektem. Ve výpočetní části jsou pak zpracována a vyhodnocena experimentálně získaná data ze zmíněného mostu. Z naměřených teplot bylo stanoveno napětí v jednotlivých místech průřezu pro vyhodnocené nejméně příznivé situace zatížení teplotou a to bylo následně porovnáno s hodnotami získanými zatížením teplotou, které předepisuje norma ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1:zatížení konstrukcí Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou. Základním cílem práce bylo zjistit, zda výpočet napětí v konstrukci od teploty podle platné normy odpovídá skutečné odezvě stávajícího mostu.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the problematics of thermal actions on bridges. The theoretical part consists of a standard approach explanation and also a description of the observed bridge structure. The computational part contains a summary of processed and evaluated experimental data from the aforementioned bridge. The stress from the measured temperature was determined at selected ross sections of the bridge for the most adverse temperature load situations. Acquired stress values were compared with the ones calculated according to the standard Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal Actions. The main aim of the thesis was to evaluate whether calculation of the stress from the temperature according to the applicable standard reflects the real response of the aforementioned bridge to the thermal actions.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectZatížení teplotou,napětí od teploty,experiment,analýza dat,zatížení mostů,ocelobetonový most,mosty pozemních komunikacícze
dc.subjectThermal actions,stress from the temperature,experiment,data analysis,load of bridges,slab on beam composite Bridge,road bridgeseng
dc.titleAnalýza účinků změny teploty na stávající mostní konstrukcicze
dc.titleThe Analysis of Temperature Change Effects on an Existing Bridge Structureeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-02-09
dc.contributor.refereeTesárek Pavel
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra mechanikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record