Show simple item record

Analysis of clinical and cost effectiveness of robot-assisted locomotor therapy in therapeutical rehabilitation

dc.contributor.advisorRogalewicz Vladimír
dc.contributor.authorZvolenská Jana
dc.date.accessioned2018-03-12T18:05:31Z
dc.date.available2018-03-12T18:05:31Z
dc.date.issued2015-05-20
dc.identifierKOS-666300448105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75410
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá porovnáním nákladů na motorem asistovanou pohybovou terapii, a to Lokomatem, MOTOmedem a motorickou dlahou. Pro porovnání byla zvolena jako alternativní terapie pomocí závěsného systému. Na základě počtu skutečně provedených procedur bylo pro každý přístroj vypočítáno využití , které pro Lokomat činí 84 %, pro MOTOmed 65 %, pro motorickou dlahu horních končetin 51 % apro dolní končetiny okolo 10 %. Sjednou výjimkou, a to Lokomatu, nákladově efektivnější vychází motorem asistovaná pohybová terapie. Nejvýraznější finanční rozdíl vychází uMOTOmedu, kdy náklady na jednu terapii činí 13 Kč a vpřípadě závěsného systému jde o částku 90 Kč. U Lokomatu činí náklady na jednu terapii1112 Kč a terapie pomocí závěsného systému a pohyblivého chodníku čítá 317 Kč. Kvalita života byla porovnána před zahájením a po ukončení terapiepomocí nástroje EQ-5D. Vzhledem ke komplexnosti poskytovaných terapií nebylo možné získat hodnocení u jednotlivých terapií, ale bylo provedeno zhodnocení efektivnosti celého léčebného pobytu.cze
dc.description.abstractThis thesis presents a comparison of the cost of the motor-assisted movement therapy, and the Lokomat, MOTOmed and motor splint. For comparison, was chosen as an alternative therapy with the suspension system. On the basis of the number of actually performed procedures was calculated for each device uses that for Lokomat was 84%, 65% for MOTOmed, motor plate for upper limbs and 51% for lower limb around 10%. With one exception, namely Lokomat, cost effective based motor-assisted movement therapy. The most striking difference is based on financial MOTOmed, the cost per treatment amounts to 13 CZK and in the case of the suspension system in terms of the amount of 90CZK. For the Lokomat is the cost per treatment 1,112 CZK and therapy with the suspension systemand a moving walkway includes 317 CZK. Quality of life was compared before and after therapy using the EQ-5D. Due to the complexity of the therapy it was not possible to obtain an assessment of individual therapy, but was done to evaluate effectiveness ofa complete treatment stayeng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectMotorem asistovaná pohybová terapie,Motorická dlaha,MOTOmed,Lokomat,Health Technology Assessmentcze
dc.subjectMotor asistedtherapy,Motorized splint,MOTOmed,Lokomat,Health technology Assessmenteng
dc.titleAnalýza klinické a nákladové efektivity motorem asistované pohybové terapie v léčebné rehabilitacicze
dc.titleAnalysis of clinical and cost effectiveness of robot-assisted locomotor therapy in therapeutical rehabilitationeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-06-25
dc.contributor.refereeBorovský Juraj
theses.degree.disciplineSystémová integrace procesů ve zdravotnictvícze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record