Show simple item record

The security of a comprehensive chemical safety of population of the Czech Republic

dc.contributor.advisorBeránek Ondřej
dc.contributor.authorBeránek Jan
dc.date.accessioned2018-03-12T18:04:43Z
dc.date.available2018-03-12T18:04:43Z
dc.date.issued2015-08-07
dc.identifierKOS-662582878005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75385
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je zpracování analýzy možného ohrožení obyvatelstva v případě úniku či záměrného zneužití chemických látek. V teoretické části je provedena analýza používání chemických látek a možných zdrojů ohrožení (stacionární a mobilní, včetně případů úmyslného zneužití), které jsou spojené s rizikem nekontrolovateln ého úniku chemických látek. Syntézou jsou uvedeny možnosti a způsoby ochrany obyvatelstva v případě havárie spojené s únikem nebezpečných chemických látek. V praktické části je na základě výstupů z modelové havarijní situace navrženo opatření k ochraně obyvatelstva v případě úniku látek ze stacionárního zdroje.cze
dc.description.abstractThe subject of Bachelor thesis is to analysepotential threats to the Czech Republic population in case of leak or intendedmisuse of chemicals. The theoretical part consist of analysedchemicals and potential sources of threat(stationary and mobile, including cases of intendedabuse) that are associated with the risk of uncontrolled leakage of chemicals. There are possible methods of protectionmade by synthesis of knowledge in case of an releasedhazardous chemicals. The practical part is to find how to protect the population based on the outputs from the model of an chemical emergency situation, the leak fromthe stationary source.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectchemikálie,únik,ochrana,ALOHA,MARPLOTcze
dc.subjectChemicals,Leak,Safety,ALOHA,MARPLOTeng
dc.titleZabezpečení komplexní chemické bezpečnosti obyvatel České republikycze
dc.titleThe security of a comprehensive chemical safety of population of the Czech Republiceng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-08-31
dc.contributor.refereePitschmann Vladimír
theses.degree.disciplinePlánování a řízení krizových situacícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record