Show simple item record

Usability positioning systems in civil protection

dc.contributor.advisorČerný Hynek
dc.contributor.authorGrzegorzová Denisa
dc.date.accessioned2018-03-12T17:59:25Z
dc.date.available2018-03-12T17:59:25Z
dc.date.issued2015-05-20
dc.identifierKOS-587865341205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75239
dc.description.abstractObsahem bakalářské práce je problematika využitelnosti lokalizačních systémů vrámci ochrany obyvatelstva. Práce je zaměřena na různé metody lokalizace osob jak pomocí jednoduchých systémů, jako jsou orientační body, tak i složitějších, využívajících běžně dostupnou techniku. Vteoretické části jsou popsány možnosti lokalizace za pomocí specifických systémů a tyto systémy jsou popsány. Dále jsou objasněny základní pojmy týkající se problematiky lokalizace osob. Empirická část vymezuje cíle a hypotézy, charakterizuje vzorek a metodu pro průzkum. Cílem bylo zjistit povědomí široké veřejnosti o dostupných lokalizačních systémech a možnostech jejich uplatnění. Zároveň stanovit možné nedostatky vrámci této problematiky. Výsledky jsou zhodnoceny a zpracovány do grafů. Vzávěru jsou shrnuty výsledky a poukázání na nedostatky voblasti lokalizace. Zároveň jsou nabídnuty možnosti, jak nedostatky odstranit nebo minimalizovat.cze
dc.description.abstractThe Bachelor paper deals with the problems of usability of localisation systems within the scope of protection of citizens. The work is aimed at different methods of localising people by the means of both, simple systems such as landmarks, as well as more complicated ones, using commonly available technique. The theoretical part depicts the possibilities of localisation through specific systems and these systems are described here. Basic terms related to the problems of localising people are furthermore clarified. The empiric part outlines aims and hypotheses, characterises the sample and research methods. The aim was to find out about the knowledge of the general public on available localisation systems and possibilities of their use. It concurrently determines potential flaws within this area. The results are assessed and presented in charts. The conclusion summarises the results and points out the flaws within the field of localisation. It also provides suggestions on how to remove or minimize the flaws.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectlokalizace,lokalizační systém,mimořádná událost,ochrana obyvatelstva,široká veřejnostcze
dc.subjectlocalisation,localisation systems,incidents,protection of citizens,the general publiceng
dc.titleVyužitelnost lokalizačních systémů v ochraně obyvatelstvacze
dc.titleUsability positioning systems in civil protectioneng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-10
dc.contributor.refereeNavrátil Václav
theses.degree.disciplinePlánování a řízení krizových situacícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record