Show simple item record

The Use of physiotherapy for Down syndrome preschool-aged children

dc.contributor.advisorHašková Andrea
dc.contributor.authorŠtrachová Adéla
dc.date.accessioned2018-03-12T17:59:06Z
dc.date.available2018-03-12T17:59:06Z
dc.date.issued2015-05-20
dc.identifierKOS-587864956905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75233
dc.description.abstractCíl práce:Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky pacienta vpředškolním věku sdiagnózou Downův syndrom, ověřit vlastní schopnosti voblasti vyšetření pacienta, navrhnout vhodnou terapii, samostatně ji vést a následně zhodnotit její efekt. Dalším cílem jeprostudování a zpracování teoretických poznatků o problematice Downova syndromu. Metoda:První (obecná) část mé bakalářské práce obsahuje poznatky o Downově syndromu (DS), jeho etiologii aklinických příznacích. Dále jerozpracován vliv této chromozomální vady na psychomotorický vývoj, včetně ovlivnění života jedince do budoucna. Druhá (speciální) část je zpracována formou kazuistiky u konkrétního dětského pacienta suvedenou diagnózou. Porovnáním vstupního a výstupního kineziologického rozboru, pomocí kterého jsme došli kvýsledkům, byl zhodnocen efekt terapie. Součástí speciální části je i popis jednotlivých terapeutických jednotek. Tato část vychází zpoznatků získaných vDětském rehabilitačním stacionáři "Zvonek" běhemmé vlastní terapeutické práce spacientem vobdobí od 19. 1. 2015 do 22. 4. 2015. Samostatnou část tvoří kapitola metodologie práce.cze
dc.description.abstractThe aim of the thesis: The main aim of this Bachelor thesis is to elaborate a case history of a preschool patient with the Down syndrome diagnosis, to verify author's own abilities regarding the examination of a patient, to suggest a suitable therapy, to lead it independently and eventually evaluate its effect. Another aim is to study and process theoretical findings about the Down syndrome problems. Method:The first (general) part of this Bachelor thesis contains findings about the Downsyndrome (DS), its etiology and clinical symptoms. Moreover, the impact of this chromosomal defect on the psychomotor development, including the future influence on the life of the individual is elaborated. The second (special) part is in the form of a case history of a particular child patient with theabove-mentioneddiagnosis. Bymeans of acomparison ofthe initial and the final kinesiological analyses, thanks to which we achieved the results, the effect of the therapy is evaluated. Acomponentof the special part is also a description of individualtherapeuticunits. This part is based on the findings gained inthe Rehabilitation care centre for children "Zvonek" duringthe author's own therapeuticwork with the patient in the period from 19th January2015to 22ndApril2015. A chapter of the methodology of thework forms a separate part.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectDownův syndrom,chromozom,mentální postižení,rodina,fyzioterapie,kazuistikacze
dc.subjectDown syndrome,chromosome,mental defect,family,physiotherapy,case historyeng
dc.titleVyužití fyzioterapie u Downova syndromu v předškolním věkucze
dc.titleThe Use of physiotherapy for Down syndrome preschool-aged childreneng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-16
dc.contributor.refereeDylevský Ivan
theses.degree.disciplineFyzioterapiecze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record