Show simple item record

The role of mayors as top officials of municipal government in tasks of village preparedness to deal with crisis situationsdc.contributor.advisorSedlák Josef
dc.contributor.authorMužíková Soňa
dc.date.accessioned2018-03-12T17:56:33Z
dc.date.available2018-03-12T17:56:33Z
dc.date.issued2015-05-22
dc.identifierKOS-587864790105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75157
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá úlohou starostůobcí při řešení mimořádných událostí a krizových situací. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnoučást. Vteoretické části je využita odborná literatura a legislativa. Vtéto části je vymezena mimořádná událost akrizová situacenevojenského charakteru, samospráva obcí, popis obcesrozšířenou působností Milevsko, varovné signály, integrovaný záchranný systém a legislativa, která se této problematiky dotýká. Prakticky zaměřená část práce se zabývá problematikou informovanosti starostů Svazku obcí Milevska při vzniku mimořádné událostinebokrizové situacenevojenského charakteru. Stěžejním cílem této práce bylo dotazníkové šetření a jeho následné vyhodnocení. Dotazník obsahoval 18 otázek, na které odpovídali starostové obcí a pracovník odboru Krizového řízení města Milevska. Zvyhodnocených výsledků dotazníku byla navržena příručka pro starosty Svazku obcí Milevska, která byjim měla sloužit jako pomůcka, při vzniku mimořádné události nebo krizové situace nevojenského charakterucze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the role of mayors of municipalities in the proces sof solving exceptional eventsand crisis situations. The paper is divided into theoretical and research parts. Expert literature and legislation are used in the theoretical part. The phenomena of emergency and crisis situations of a non-military character, local government, description of the municipality of Milevsko with extended authority, signaling system and legislation related to these topics are dealt with in this chapter. The practical part of the paper provides information on topics related to information level among the mayors of the Union of Municipalities of the Milevsko Region in the case of occurrence of an emergency event or crisis situation of a non-military character. Data assembly through a questionnaire and its further evaluation are the most important aspects of this paper. The mayors and one employee of the Organization for Crisis Situation of the Town of Milevsko answered 18 questions. A manual for the mayors has been designed on the basis of results of the questionnaire. This manual should serve as a reference book in case of occurrence of anemergency or crisis situation of a non-military character.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKrizové řízení,mimořádná událost,legislativa,samospráva obce,obec srozšířenou působností Milevsko,varovné signálycze
dc.subjectCrisis management,emergency event,legislation,local government,municipality of Milevsko with extended authority,signaling systemeng
dc.titleÚloha starostů obcí, jako vrcholných představitelů samosprávy na obecní úrovni, při plnění úkolů zajišťování připravenosti obce na řešení krizových situacícze
dc.titleThe role of mayors as top officials of municipal government in tasks of village preparedness to deal with crisis situationseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-06-22
dc.contributor.refereeNavrátil Luboš
theses.degree.disciplineCivilní nouzové plánovánícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record