Show simple item record

The effect of the electrode belt size upon the evaluation of the regional distribution of ventilation using electrical impedance tomography

dc.contributor.advisorRoubík Karel
dc.contributor.authorBuzková Kristýna
dc.date.accessioned2018-03-12T17:55:48Z
dc.date.available2018-03-12T17:55:48Z
dc.date.issued2015-05-22
dc.identifierKOS-587864775805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75139
dc.description.abstractElektrická impedanční tomografie (EIT) je neinvazivní diagnostická metoda vhodná pro mo- nitoring plic. EIT systém PulmoVista 500 (Dräger, Lübeck, Německo) používá k akvizici dat různé velikosti elektrodového pásu. Pro některé pacienty je možné, zcela v souladu s návodem k použití, použít dvě velikosti pásu, což vede k narušení rovnoměrného rozmístění elektrod ko- lem hrudníku, s čímž ovšem počítá rekonstrukční algoritmus. Cílem této studie je zjistit, zda dochází k signifikantnímu posuvu ve vyhodnocování regionální ventilace pomocí elektrické impedanční tomografie při použití dvou velikostí elektrodových pásů, které nezachovávají rovnoměrné rozmístění elektrod kolem hrudníku. Dobrovolníci (N= 30) absolvovali EIT měření postupně s oběma pásy vsedě a vleže. Nejvýznamnější změny v regionální ventilaci byly nalezeny ve ventrální a dorzální obasti, kde byly hodnoty parametrického párového T-testu statisticky významné. Tyto oblasti jsou z klinického hlediska důležité, neboť bývají často postiženy patologiemi jako jsou hyperinflace a atelektázy. Pro ověření, zda menším pásem nedocházelo ke stlačování hrudníku a změně dechových objemů, byla vyhodnocena také data ze spirometrického měření. Výsledky prokazují, že pouhou změnou elektrodového pásu může dojít k signifikantním změnám v zobrazované distribuci ventilace a tím k chybnému hodnocení vývoje plicního onemocnění. Jako další krok je žádoucí vypracovat navazující studii zabývající se tím, nakolik jsou nalezené statisticky významné změny také klinicky významné, a to nejen u zdravých dobrovolníků, ale také u pacientů s onemocněním plic.cze
dc.description.abstractElectrical impedance tomography (EIT) is a non-invasive diagnostic method for lung monito- ring. EIT system PulmoVista 500 (Dräger, Lübeck, Germany) uses for data acquisition range of electrode belt sizes. For some patients, it is possible, fully in accordance to user guide, to use two sizes of belt which results in non-equidistant placement of the electrodes on thorax. However, the reconstruction alrogithm needs the electrodes to be placed equidistantly in order to work properly. The aim of this study is to detect whether there is a significant difference in evaluation of regional ventilation using electrical impedance tomography in case of using two sizes of electrode belt that do not maintain even distribution of electrodes around thorax. Volunteers (N= 30) were measured with both belts separately in sitting and lying posi-tions. The most significant changes in distribution of ventilation were found for ventral and dorsal regions. These regions are importnant from the clinical point of view, becuase it can be often affected by patologies such as hyperinflation or atelectasis. Veryfying whether the pressure of belt does not change lung volume, data from spirometry were evaluated as well. Results show that mere change of electrode belt can lead to significant changes in distri- bution of ventilation and to incorrect evaluation of lung disease development. As a next step, it is required to perform a study delaing with not only statistical significance, but also with clinical significance, and not only on healthy subjects, but on patients with a lung disease as well.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectElektrická impedanční tomografie,elektrodový pás,distribuce ventilacecze
dc.subjectElectrical impedance tomography,electrode belt,distribution of ventilationeng
dc.titleVliv velikosti elektrodového pásu na přesnost vyhodnocování regionální ventilace pomocí elektrické impedanční tomografiecze
dc.titleThe effect of the electrode belt size upon the evaluation of the regional distribution of ventilation using electrical impedance tomographyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-07-01
dc.contributor.refereeTyll Tomáš
theses.degree.disciplineBiomedicínský inženýrcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record