Show simple item record

Paramedical Approach to Injuries Caused by Physical Impacts in Prehospital Emergency Care

dc.contributor.advisorPokorný Jan
dc.contributor.authorVlárský Marek
dc.date.accessioned2018-03-12T17:55:26Z
dc.date.available2018-03-12T17:55:26Z
dc.date.issued2016-05-19
dc.identifierKOS-587864735305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75125
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá přístupem zdravotnického záchranáře k postižení zdraví fyzikálními vlivy v přednemocniční péči. V teoretické části jsou popsány jednotlivé fyzikální vlivy působící na zdraví člověka. Největší důraz a bližší specifikace se týká především těch fyzikálních vlivů, které jsou z hlediska přednemocniční péče nejdůležitější, a to především vlivy teplotních změn a ionizujícího záření ve formě termického a radiačního inzultu. Kromě definice jednotlivých pojmů je vysvětlen mechanismus postižení, etiologie jednotlivých vlivů a základní i rozšířená terapie. Praktická část této práce pojednává o přístupu zdravotnického záchranáře jako jednoho z důležitých článků integrovaného záchranného systému při mimořádné radiační události s hromadným postižením osob. Práce popisuje přesný postup na místě události včetně všech kroků, které jsou nutné k ochraně zdraví obyvatel a likvidaci následků mimořádné události.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis describes the paramedical approach to injuries caused by physical impacts in prehospital emergency care. In the theoretical part, particular physical causes affecting human health are described, emphasising the most important ones, such as thermal and radiation insults. In addition to the description of particular insults this work focuses on specification of individual mechanisms causing the injury, typical symptoms and forms of essential and advanced prehospital emergency care and additional hospital care. The practical part deals with paramedical approach to the large scaled radiation emergency situation with mass affliction to human health as a part of an integrated rescue system. The exact procedure on site is described as well as all steps and methods needed to overcome the emergency situation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectZdravotnický záchranář,fyzikální vlivy,ionizující záření,radiační inzult,akutní nemoc z ozářenícze
dc.subjectParamedics,physical impacts,ionizing radiation,radiation insult,radiation illnesseng
dc.titlePřístup zdravotnického záchranáře k postižení zdraví fyzikálními vlivy v přednemocniční neodkladné péčicze
dc.titleParamedical Approach to Injuries Caused by Physical Impacts in Prehospital Emergency Careeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-10
dc.contributor.refereeŠtorek Josef
theses.degree.disciplineZdravotnický záchranářcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record