Zobrazit minimální záznam

Indirect Costs for application in Health Technology Assessment

dc.contributor.advisorKamenský Vojtěch
dc.contributor.authorSvoboda Vojtěch
dc.date.accessioned2018-03-12T17:54:36Z
dc.date.available2018-03-12T17:54:36Z
dc.date.issued2015-05-22
dc.identifierKOS-587864430005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75104
dc.description.abstractPráce rozpracovává problematiku nepřímých nákladův oblasti zdravotnictví, kterým je obecně věnována malá pozornost ve srovnání snákladypřímými. Cílempráce je vypracování návrhu řešení výpočtu nepřímých nákladů ve zdravotnickém zařízení. Na základě analýzy současného stavu jeporovnávána výchozí situace řešení této problematiky v zahraničí a vprostředí České republiky, kdy je hlavní důraz kladen na stanovení a následnou aplikaci více variant řešení alokace nepřímých nákladů ve zdravotnickém zařízení. Za účelem stanovení hodnot nepřímých nákladů na diagnózu jsou aplikovány metody alokace dle lůžkodne, alokace dle hodinové sazby a marginal mark up alokace, které zároveň umožní porovnání výsledných hodnot za použití více variant řešení. Napodkladě zjištěných výsledků je vypracována metodika možného postupu řízení nepřímých nákladů ve zdravotnickém zařízení. Analýzou jednotlivých metod a variant vzniká komplexní přehled návrhu možnostiřešení dané problematiky ve zdravotnickém zařízení vprostředí České republikya možné využití poznatků pro potřeby HTA.cze
dc.description.abstractThe work elaborates problems of indirect costs in the field of health service to which generally low attention is paid, compared with direct costs. The purpose of this work is to prepare aproposal ofsolution of indirect costs in a medical facility. Based on analysis of the current state, there was compared the initial situation of solutions of these problems abroad and inenvironment of the Czech Republic, where the main emphasis is put on determination and subsequent application of more alternatives of solution of allocation of indirect costs inamedical facility. For the purpose todetermine values on indirect costs, there are applied ofmethods of application according tothenumber of inapatient day, allocation according tothehour rate and marginal mark up allocation that also enable comparison of the resulting values with use of more solution alternatives. Based on the obtained results, there wa s prepared a methodology of possible control procedure of indirect costs in a medical facility. The analysis of individual methods and alternatives provides complete overview of proposed possibilities ofsolutions of these problems in a medical facility inenvironment of the Czech Republic and possible utilisation of the knowledge for needs of HTA.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectNepřímé náklady,režijní náklady,přímé náklady,metody alokace,perspektiva hodnocenícze
dc.subjectIndirect costs,overhead costs,direct costs,allocation methods,perspectiveof evaluationeng
dc.titleNepřímé náklady pro potřeby hodnocení zdravotnických technologiícze
dc.titleIndirect Costs for application in Health Technology Assessmenteng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-06-22
dc.contributor.refereeGavurová Beáta
theses.degree.disciplineSystémová integrace procesů ve zdravotnictvícze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Soubory tohoto záznamu

SouboryVelikostFormátZobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam