Show simple item record

Analysis of ergonomic risks for administrative workers

dc.contributor.advisorPřindiš Vít
dc.contributor.authorJežková Andrea
dc.date.accessioned2018-03-12T17:41:35Z
dc.date.available2018-03-12T17:41:35Z
dc.date.issued2017-05-19
dc.identifierKOS-695600167005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75034
dc.description.abstractDiplomová práce přednesla problém výskytu a zatížení společenského systému muskuloskeletální problematikou, na které se podílí i chybějící ergonomie u administrativních pracovníků. Hlavním cílem je sestavení procesní mapy zavedení ergonomie a vyhodnocení ergonomie metodou cost consequence analysis. Ve dvou organizacích odlišného typu se potvrdila chybějící prevence zdravotních problémů administrativních pracovníků. Podle doporučení ze studií se ergonomie zavedla a výsledky se porovnaly s odbornou literaturou. Efekty z ergonomie se projevily, jak ve snížení zdravotních problémů, tak ve snížení negativních faktorů pracoviště pomocí nízkých nákladů.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis presented the problem of the incidence and burden of musculoskeletal problems to the social system, which is also caused by the lack of ergonomics of the administrative staff. The main objective is to build a process mapping ergonomics and to evaluate ergonomics using the cost consequence analysis method. Two organizations of a different type confirmed the lack of prevention of health problems for administrative staff. According to study recommendations, ergonomics was introduced and the results were compared with the literature. Effects of ergonomics shown both to reduction of health problems and the decrease of workplace negative factors with low costs.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectErgonomie,ergonomie kanceláří,bolesti zad,muskuloskeletální potížecze
dc.subjectErgonomics,office ergonomics,back pain,musculosceletal disorderseng
dc.titleAnalýza ergonomických rizik u administrativních pracovníkůcze
dc.titleAnalysis of ergonomic risks for administrative workerseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-22
dc.contributor.refereePeter Lukáš
theses.degree.disciplineSystémová integrace procesů ve zdravotnictvícze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record