Show simple item record

Comparing the Manual Therapy and Rebox of the Pain in the Cervical Area

dc.contributor.advisorHájková Simona
dc.contributor.authorZádrapová Denisa
dc.date.accessioned2018-03-12T17:35:37Z
dc.date.available2018-03-12T17:35:37Z
dc.date.issued2017-05-12
dc.identifierKOS-587865320705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74841
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce je porovnání manuální terapie a Reboxu při ovlivnění bolesti v oblasti krční páteře. Teoretická část se zabývá anatomií a biomechanickými vlastnostmi krční páteře, jejími nejčastějšími obtížemi a vyšetřením, popisem manuální terapie, přístrojem Rebox a jeho využitím. V praktické části jsou zpracovány kazuistiky 12 pacientů, mužů i žen, kteří byli rozděleni do dvou skupin po šesti pacientech. Jedna skupina absolvovala manuální terapii a druhá skupina byla ošetřena přístrojem Rebox. Na základě výsledků získaných z vyšetření, je zhodnocena efektivita manuální terapie, přístroje Rebox, a také jsou tyto metody srovnány vůči sobě. V závěru práce je zhodnoceno dosažení cíle této bakalářské práce.cze
dc.description.abstractThe theme of this bachelor thesis is the comparison of the manual therapy and Rebox of the pain in the cervical area. The theoretical part deals with anatomy and biomechanical aspects of the cervical spine, its most frequent problems and examination, description of the manual therapy, the Rebox and its use. In the practical part, there are processed casuistries of 12 patients, men and women, who were divided into two groups of six people. One group underwent the manual therapy and the second group underwent the Rebox therapy. Based on the results of the examination the effectiveness of the manual therapy and the Rebox are evaluated. This part of the work also contains a comparison of the chosen methods. At the end of the work the achievement of this bachelor thesis is evaluated.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectKrční páteř,vyšetření,manuální terapie,Rebox,bolestcze
dc.subjectCervical spine,examination,manual therapy,Rebox,paineng
dc.titlePorovnání manuální terapie a Reboxu při ovlivnění bolesti v oblasti krční páteřecze
dc.titleComparing the Manual Therapy and Rebox of the Pain in the Cervical Areaeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-06-14
dc.contributor.refereeHrdý Ján
theses.degree.disciplineFyzioterapiecze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record