Show simple item record

Multicultural Nursing, Focused on Muslims in Urgent Care

dc.contributor.advisorVeverková Eva
dc.contributor.authorBajnovičová Viera
dc.date.accessioned2018-03-12T17:34:40Z
dc.date.available2018-03-12T17:34:40Z
dc.date.issued2017-05-18
dc.identifierKOS-587865213005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74809
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou multikulturního ošetřovatelství zaměřeného na muslimskou minoritu v neodkladné péči. Cílem práce je zjistit zkušenosti, vědomosti a přístup zdravotnického personálu k muslimským pacientům. A paralelně s tím pohled a zkušenosti muslimů na ošetřovatelský přístup zdravotnického personálu v neodkladné péči. Teoretická část přibližuje základy multikulturního ošetřovatelství, zvyky a specifika ošetřování u muslimského pacienta/klienta ovlivňující ošetřovatelský proces. Praktická část formou rozhovoru zjišťuje pohled, zkušenosti a přístup obou skupin respondentů na specifika a ošetřování v neodkladné péči. Poznatky ze získaných dat byly využity k vytvoření edukačního materiálu.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the issue of multicultural nursing focused on the muslim minority in the context of urgent care. The aim of the thesis is to find out the experience, knowledge and access of healthcare personnel to muslim patients. In addition to, on the contrary, to examine the Muslims´ point of view and their experience with the nursing approach of the medical staff. The theoretical part describes the basics of multicultural nursing, habits and nursing specifics in a muslim patient / client which influence the nursing process. The practical part, made in the form of interviews, examines the point of view, experiences and approach of the both groups of respondents to the specifics of treatment in emergency care. The knowledge from these obtained data was used to create an educational material.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectMultikulturní ošetřovatelství,xenofobie,neodkladná péče,islám,muslim,specifika,vyšetření,polostrukturovaný rozhovorcze
dc.subjectMulticultural nursing,xenophobia,emergency care,islam,muslim,specifics,examination,semi-structured intervieweng
dc.titleMultikulturní ošetřovatelství se zaměřením na muslimy v neodkladné péčicze
dc.titleMulticultural Nursing, Focused on Muslims in Urgent Careeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-06-08
dc.contributor.refereeDingová Šliková Martina
theses.degree.disciplineZdravotnický záchranářcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record