Show simple item record

The Use of Sensorimotor Stimulation in Patients with Multiple Sclerosis

dc.contributor.advisorKimličková Monika
dc.contributor.authorKubová Karolína
dc.date.accessioned2018-03-12T17:31:56Z
dc.date.available2018-03-12T17:31:56Z
dc.date.issued2017-05-18
dc.identifierKOS-587864845105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74713
dc.description.abstractV práci se pojednává o problematice roztroušené sklerózy, využití senzomotorické stimulace u pacientů s tímto onemocněním a jejím vlivu na běžné denní činnosti. Teoretická část práce je zaměřena především na samotnou charakteristiku onemocnění, jeho vznik a průběh. V této části práce jsou popsány vhodné terapeutické postupy, které jsou zaměřeny především na zlepšení celkového stavu pacienta a na zlepšení kvality jeho běžných denních aktivit. Autorka se zabývá konkrétními příklady léčebných postupů, které je možno při tomto onemocnění aplikovat. Ve speciální části jsou zpracovány čtyři kazuistiky pacientů s roztroušenou sklerózou s cerebellární symptomatologií, kteří byli na léčebném pobytu v Lázních Vráž. V této části jsou zpracovány vstupní a výstupní kineziologické rozbory a vlastní návrh terapie ve smyslu senzomotorické stimulace. Na základě získaných dat je vyhodnoceno, zda má senzomotorická stimulace pozitivní vliv při léčbě tohoto onemocnění.cze
dc.description.abstractThis thesis addresses the issues of multiple sclerosis, the use of sensorimotor stimulation for patients suffering from this disease and its impact on common daily activities. The theoretical part of the thesis focuses in particular on the actual characterisation of the disease, its development and progress. In this part of the thesis, suitable therapeutic procedures aimed at improving the overall condition of patients and enhancing the quality of their common daily activities are detailed. The author deals with the specific examples of therapeutic procedures which can be applied to this disease. In the special part, four case reports of patients suffering from multiple sclerosis, who participated in the spa stay in Vráž Spa, are described. In this part, input and output kinesiological analyses as well as my own proposal for therapy concerning the sensorimotor stimulation are elaborated. Based on the data received, it is evaluated whether the sensorimotor stimulation has a positive effect on the treatment of this disease.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectroztroušená skleróza,léčebná terapie,senzomotorická stimulacecze
dc.subjectmultiple sclerosis,medical therapy,sensorimotor stimulationeng
dc.titleVyužití senzomotorické stimulace u pacientů s roztroušenou sklerózoucze
dc.titleThe Use of Sensorimotor Stimulation in Patients with Multiple Sclerosiseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-06-13
dc.contributor.refereeMoses Karel
theses.degree.disciplineFyzioterapiecze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record