Show simple item record

Affected Lymphedema After Breast Ablation

dc.contributor.advisorKimličková Monika
dc.contributor.authorJareš Jan
dc.date.accessioned2018-03-12T17:31:31Z
dc.date.available2018-03-12T17:31:31Z
dc.date.issued2017-05-16
dc.identifierKOS-587864844405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74709
dc.description.abstractOvlivnění lymfedému po ablaci mammy Lymfedém je velice častá komplikace, která vzniká následkem léčby karcinomu mammy. Toto onkologické onemocnění se vyskytuje zejména u žen. U mužů se tato diagnóza vyskytuje pouze v jednom procentu ze všech případů. I přes nízké procento výskytu se v této bakalářské práci čtenář s mužskou kazuistikou setká. Kapitola Současný stav, je zaměřena na popsání anatomie prsu a anatomii lymfatického systému. Další část je věnována onkologii, charakteristice karcinomu a jeho rozdělení. Zmíněna bude také diagnostika a léčba nádorového onemocnění. V neposlední řadě je zde popsána také problematika lymfedému a jeho rozdělení. Metodika je věnována jednotlivým vyšetřovacím a léčebným metodám, které jsou následně využívány ve speciální části. Ve speciální části jsou uvedeny kazuistiky dvou pacientek a jednoho pacienta. U každého je uvedena anamnéza, vstupní kineziologické vyšetření, krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán, celkový průběh terapie a výstupní kineziologické vyšetření. Efekt terapie lymfedému je zhodnocen na základě výstupního kineziologického rozboru. Vhodnost aplikace a využití různých fyzioterapeutických postupů je předmětem diskuse.cze
dc.description.abstractLymphedema is a very common complication which arises as a consequence of a breast cancer treatment. This oncological disease mostly occurs in women. In only one percent of all cases, this diagnosis occurs in men. Despite the really low percentage of occurrence, a reader of the thesis will encounter a male case report. The chapter Present situation is focused on breast and lymphatic system anatomy. Next part deals with oncology, characteristics of carcinoma and its types. Diagnostics and tumour disease treatment are also mentioned here. Last but not least lymphedema issues and its types are described here too. The methodology part deals with particular examination and treatment methods which are consequently applied in the special part. The special part consists of three patients´ case reports, two women and one man. There is an anamnesis, initial kinesiological examination, short-term and long-term physiotherapeutic schedule, the overall course of therapy and final kinesiological examination. Lymphedema therapy effect is evaluated on the basis of the final kinesiological analysis. The application suitability and various physiotherapeutic procedures are a subject to discussion.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAblace mammy,lymfedém,mízní systém,karcinom prsucze
dc.subjectBreast ablation,lymphedema,lymphatic system,breast cancereng
dc.titleOvlivnění lymfedému po ablaci mammycze
dc.titleAffected Lymphedema After Breast Ablationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-06-14
dc.contributor.refereeKymplová Jaroslava
theses.degree.disciplineFyzioterapiecze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record