Zobrazit minimální záznam

Optimization of products purchasing in the e-shop environment

dc.contributor.advisorHunka Jiří
dc.contributor.authorPekáček Zdeněk
dc.date.accessioned2018-02-19T11:30:34Z
dc.date.available2018-02-19T11:30:34Z
dc.date.issued2018-02-15
dc.identifierKOS-595958013005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74602
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je zmapovat varianty optimálního rozložení prvků e-shopu a navrhnout jeho nejefektivnější strukturu. Práce nejprve provádí heuristickou analýzu e-shopů (Alza, Amazon, eBay, Mall) z perspektivy uživatele, vytipovává nejdůležitější prvky e-shopů (home page, kategorie, detail produktu) a rysy e-shopů, které uživatelé hodnotí (pozitivně nebo negativně). Dále zkoumá, jak jsou s těmito charakteristikami e-shopů uživatelé schopni pracovat, a to s využitím měření rychlosti nalezení příslušné informace a kvalitativního dotazníkového šetření. Na základě takto získaných poznatků je navržen prototyp kombinující nejlépe hodnocené části zkoumaných e-shopů eliminující problematické prvky. Tento prototyp je podroben stejné sadě testů jako analyzované e-shopy, jejichž výsledkem je potvrzení vyšší efektivity a doporučení dodatečných drobných úprav. Proto je vytvořena druhá verze prototypu, která problematické části naprosto eliminuje. V práci se ukazuje, že přestože existují objektivně podložené předpoklady, že některé prvky poskytují prostor pro optimalizaci, ne vždy uživatel na toto zvýšení efektivity reaguje pozitivně. Při implementaci je nutné zohlednit standardizované uživatelské chování, do něhož je vhodné nové prvky zavádět postupně, nikoli nárazově.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to map variants of optimal distribution of e-shop elements and to design its most efficient structure. The work first takes a heuristic analysis of e-shops (Alza, Amazon, eBay, Mall) from the user's perspective, identifies the most important e-shop elements (home page, category, product detail) and e-shop features that users evaluate (positively or negatively). It also examines how users can work with these e-shop features by measuring the speed of finding relevant information and qualitatively based questionnaire. Based on the findings, a prototype combining the best-reviewed parts of e-shops examined to eliminate problematic elements is proposed. This prototype is subjected to the same set of tests as the analysed e-shops, resulting in confirmation of higher efficiency and recommendations for minor modifications. Therefore, a second version of the prototype is created to eliminate the problematic parts completely. The work shows that, although there are objective assumptions that some elements are subjects of optimization, the user does not always respond positively to this efficiency increase. Implementation should consider standardized user behaviour in which it is advisable to introduce the new elements gradually rather than by impact.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectanalýza e-shopu,detail produktu,funkční prvky,heuristická analýza,home page,implementace,kategorie,optimalizace,prototyp,uživatelské testovánícze
dc.subjectcategory,e-shop analysis,functional features,heuristic analysis,home page,implementation,optimization,product detail,prototype,user testingeng
dc.titleOptimalizace nákupu zboží v prostředí e-shopucze
dc.titleOptimization of products purchasing in the e-shop environmenteng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŽikovský Pavel
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam