Zobrazit minimální záznam

Climate neutral residential house

dc.contributor.advisorLupíšek Antonín
dc.contributor.authorMalát Jan
dc.date.accessioned2018-02-09T15:57:34Z
dc.date.available2018-02-09T15:57:34Z
dc.date.issued2018-01-06
dc.identifierKOS-781238535105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74568
dc.description.abstractJako předloha pro diplomovou práci sloužila klimatická konference pořádaná v roce 2015 v Paříži. Při této konferenci byla ze strany zúčastněných zemí schválena dohoda, která si klade za cíl omezit emise skleníkových plynů a zabránit tak velkým klimatickým změnám. Cílem této diplomové práce bylo vypracování stručné rešerše klimatických cílů a aplikovat je na podmínky České republiky. Na základě těchto limitů skleníkových plynů byla vypracována architektonická studie rodinného domu tak, aby byly dané emisní limity splněny. Pro architektonickou studii rodinného domu byly následně stanoveny dvě konstrukční varianty, na které byl vypracován environmentální profil konstrukcí. Diplomová práce tak představuje architektonický návrh a koncept rodinného domu s nízkou uhlíkovou stopou a s nízkým dopadem na životní prostředí. Projekt byl primárně zpracován v programu Archicad, stanovení environmentálního profilu konstrukcí bylo provedeno pomocí metody národního certifikačního nástroje SBToolCZ. Jednotlivé parametry stavebních materiálů a jejich míry dopadu na životní prostředí byly stanoveny dle platformy Baubook.cze
dc.description.abstractThe inspiration for my diploma thesis was The UN Climate Change Conference Paris 2015. The participating countries agreed on reducing emissions of greenhouse gases to prevent global climate change. The aim of this diploma thesis was to do a research of climatic objectives, and to adapt them to specific conditions in the Czech Republic. On grounds of the limits for greenhouse gases, I designed an architectural study of a family house. Consequently, I created two constructional variants with the environmental profiles of their design. Therefore, my diploma thesis represents an architectural study of an environmentally friendly structure with a low carbon track. I developed this project mostly with the program Archicad. For designing of the environmental profiles, I used the national certification tool SBToolCZ. The individual parameters of the building materials and the extent of their environmental impact were determined according to the platform Baubook.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectrodinný dům,architektonická studie,globální oteplování,environmentální profil konstrukcecze
dc.subjectfamily house,architectural study,global warming,environmental profile of structureeng
dc.titleKlimaticky neutrální bytový důmcze
dc.titleClimate neutral residential houseeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeChybík Josef
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam