Zobrazit minimální záznam

Repeatability and reproducibility of building airtightness measurement

dc.contributor.advisorNovák Jiří
dc.contributor.authorHradečný Lukáš
dc.date.accessioned2018-02-09T15:57:34Z
dc.date.available2018-02-09T15:57:34Z
dc.date.issued2018-01-07
dc.identifierKOS-781238527505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74565
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá stanovením opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření vzduchotěsnosti pomocí Blower Door testu. Byly provedeny dva experimenty, jejichž součástí bylo celkem 54 měření. Experimentu provedeného na pasivním rodinném domě v Koberovech se zúčastnilo 5 operátorů, kteří provedli celkem 30 měření. Experimentu v laboratoři UCEEB se zúčastnili 4 operátoři a celkový počet provedených měření byl 24. Nasbíraná data byla statisticky analyzována a byla určena směrodatná odchylka opakovatelnosti a reprodukovatelnosti příslušných částí experimentů. Byly pozorovány a vyhodnoceny rozdíly mezi měřením in-situ a v laboratoři. Dosažená relativní směrodatná odchylka opakovatelnosti se v jednotlivých částech pohybovala od 0,3% do 0,7%. Dosažené hodnoty relativní směrodatné odchylky reprodukovatelnosti se pohybují od 1,0% do 1,6%. Práce potvrdila zásadní vliv operátora a použitého měřícího zařízení na přesnost měření.cze
dc.description.abstractThe master's thesis deals with determination of repeatability and reproducibility of airtightness measurement using the Blower Door test. Two experiments were performed, which included a total of 54 measurements. An experiment which took place at a passive family house in Koberovy was attended by 5 operators who carried out a total of 30 measurements. Experiment in the UCEEB laboratory was attended by 4 operators and the total number of measurements performed was 24. The collected data were statistically analyzed and the standard deviation of repeatability and reproducibility of the respective parts of experiments was determined. Differences between in-situ and laboratory measurements were observed and evaluated. The relative standard deviation of repeatability was from 0.3% to 0.7% in individual parts of experiments. Values of the relative standard deviation of reproducibility range from 1.0% to 1.6%. The thesis confirmed the crucial influence of the operator and used measuring equipment on measuring accuracy.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectvzduchotěsnost budov,Blower Door test,nejistota měření,chyby měření,shodnost výsledků,opakovatelnost,reprodukovatelnostcze
dc.subjectbuilding airtightness,Blower Door test,measurement uncertainty,measurement errors,precision of results,repeatability,reproducibilityeng
dc.titleOpakovatelnost a reprodukovatelnost měření vzduchotěsnosti budovcze
dc.titleRepeatability and reproducibility of building airtightness measurementeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKrejča Jiří
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam