Show simple item record

Valuation of the Company AGADOS, spol. s r.o.

dc.contributor.advisorScholleová Hana
dc.contributor.authorŠkrábková Dominika
dc.date.accessioned2018-02-09T15:56:56Z
dc.date.available2018-02-09T15:56:56Z
dc.date.issued2017-12-06
dc.identifierKOS-695600098805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74538
dc.description.abstractCílem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty společnosti AGADOS, spol. s r.o. za účelem případné koupě podniku blíže nespecifikovaným externím kupujícím k datu 18. 11. 2017. Teoretická část se zabývá základními pojmy oceňování podniku, zejména hodnotou podniku a jejími kategoriemi, postupem při oceňování podniku a metodami používanými pro oceňování podniku. Praktická část vychází z teoretických a metodických poznatků, na jejichž základě je provedeno samotné stanovení hodnoty společnosti, kterému předchází představení oceňovaného podniku, strategická a finanční analýza doplněná o finanční plán. Výsledná hodnota společnosti je stanovena prostřednictvím výnosové metody DCF entity.cze
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to determine the market value of the company AGADOS, spol. s r.o. for a prospective purchase of the company by an unspecified external buyer to a date 18th November 2017. The theoretical part deals with the basic concepts of business valuation, especially the value of the company and its categories. Moreover, the theoretical part deals with the process of business valuation and the methods used for the valuation. The practical part is based on the theoretical and methodological knowledge, which is then applied to determinate the value of the company. It is preceded by the introduction of the valuated company, as well as the strategic and financial analyses supplemented by a financial plan. The resulting company value is determined by the method of DCF entity.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectOceňování podniku,hodnota podniku,metody oceňování podniku,strategická analýza,finanční analýza,finanční plán,metoda DCF entitycze
dc.subjectBusiness valuation,company value,business valuation methods,strategic analysis,financial analysis,financial plan,DCF entity methodeng
dc.titleStanovení hodnoty firmy AGADOS, spol. s r.o.cze
dc.titleValuation of the Company AGADOS, spol. s r.o.eng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeCipovová Eva
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record