Show simple item record

Database of historical atlasesdc.contributor.advisorCajthaml Jiří
dc.contributor.authorVévodová Patricie
dc.date.accessioned2018-02-09T15:56:55Z
dc.date.available2018-02-09T15:56:55Z
dc.date.issued2017-09-29
dc.identifierKOS-695599933205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74536
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je vytvoření databázové aplikace z nasbíraných dat o historických atlasech vydaných po 2. světové válce. Základem je databáze vytvořená v programu Google Docs Tabulky a webová aplikace napsaná v jazyce HTML s použitím jazyka JavaScript. Obsahem databáze jsou data o historických atlasech vydaných v České republice i v zahraničí, která byla získána při rozsáhlé rešerši existujících tištěných historických atlasů v rámci řešení projektu Český historický atlas. Výstupem práce je webová aplikace, která umožňuje data filtrovat a přehledně zobrazovat výsledky.cze
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is the creation of database application from collected data about historical atlases issued after World War II. The basis is a database created in program Google Docs Tables and web application written in HTML using JavaScript. The content of the database is data about historical atlases issued in the Czech Republic and abroad which was obtained by extensive research of existing printed historical atlases within the project of the Czech historical atlas. The output of the work is a web application that allows filter data and clearly displayed results.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdatabáze,historické atlasy,JavaScript,Google Docs Tabulky,webová aplikacecze
dc.subjectdatabase,historical atlases,JavaScript,Google Docs Tabels,web applicationeng
dc.titleDatabáze historických atlasůcze
dc.titleDatabase of historical atlaseseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-02-08
dc.contributor.refereePacina Jan
theses.degree.disciplineGeodézie a kartografiecze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record