Show simple item record

3D reconstruction of Veltrusy chateau and its surroundings in the past

dc.contributor.advisorCajthaml Jiří
dc.contributor.authorFlorian Petr
dc.date.accessioned2018-02-09T15:56:54Z
dc.date.available2018-02-09T15:56:54Z
dc.date.issued2017-09-29
dc.identifierKOS-695599932405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74534
dc.description.abstractDiplomová práce, zaměřená na objekt Zámek Veltrusy a jeho okolí, se zabývá vypracováním podrobného digitálního modelu budovy zámku a blízkých pavilonů a digitálního modelu terénu v okolí zámku. Součástí práce je stručný historický vývoj zámku a popis práce v použitých programech. Hlavními podklady byly stavebně historický průzkum z roku 1979, císařské povinné otisky map stabilního katastru, geodetická dokumentace Zastoupil-Král z roku 2003 a digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G). Výsledný model byl publikován pomocí webového rozhraní.cze
dc.description.abstractThis dissertation, focused on chateau Veltrusy and its surroundings, deals with the process of a detailed digital model of the chateau and a digital model of the terrain around the chateau. The dissertation includes the brief historical development of the chateau and a description of the work in used programmes. Main backgrounds were from building surveys in 1979, imperial obligatory imprints of stable cadaster, geodetic documentation Zastoupil-Král from 2003 and digital model of the 5th generation relief (DMR 5G) of the Czech Republic.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectZámek Veltrusy,3D,digitální model terénu,císařské povinné otisky,SketchUp,ArcMapcze
dc.subjectChateau Veltrusy,3D,digital model of the terrain,imperial obligatory imprints from stable cadaster,SketchUp,ArcMapeng
dc.title3D rekonstrukce zámku Veltrusy a historické krajiny v jeho okolícze
dc.title3D reconstruction of Veltrusy chateau and its surroundings in the pasteng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-02-08
dc.contributor.refereePacina Jan
theses.degree.disciplineGeodézie a kartografiecze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record