Zobrazit minimální záznam

Production-Ready Pipeline for Example-Based Stylization of Animated Sequences

dc.contributor.advisorSýkora Daniel
dc.contributor.authorSochorová Šárka
dc.date.accessioned2018-02-09T15:55:57Z
dc.date.available2018-02-09T15:55:57Z
dc.date.issued2018-01-09
dc.identifierKOS-695599635805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74500
dc.description.abstractVe své práci se zabývám vývojem zásuvného modulu pro aplikaci Adobe Photoshop, který využívá nástroj StyLit na stylizaci 3D renderů do uměleckého stylu podle jednoduché malby koule. Syntéza textur, kterou StyLit provádí, je vedena uživatelem pomocí řídících kanálů primárně generovaných během renderování jako oddělené světelné složky stylizované 3D scény. Implementací StyLitu do prostředí Photoshopu umožňuji umělcům a animátorům použití libovolného počtu těchto kanálů a pohodlnou tvorbu kanálů nových, což otevírá dveře nespočtu nových možností, jak StyLit využít. Součástí mé práce je soubor 25 ukázkových PSD souborů, kde demonstruji, že StyLit nemusí stylizovat pouze 3D scény podle stylu navrhnutého umělcem, ale dokáže stylizovat také fotografie podle existujích maleb, kolorizovat černobílé malby, stylizovat 3D podle přírodních textur, řídit vyplňování ploch texturou a mnoho dalších. K těmto novým postupům využití StyLitu, které jsem navrhla, je také natočeno několik mluvených video tutoriálů, kde podrobně vysvětluji a popisuji daný příklad a jak dosáhnout požadovaných výsledků. StyLit je primárně určen k tvorbě tradičně animovaných filmů stylizací 3D renderů, tento účel jsem neopomněla a plugin je rozšířen o funkcionalitu dávkové stylizace sekvencí snímků. Kromě toho jsem však ukázala, že StyLit nemusí být nástrojem pouze pro animátory, ale také pro digitální umělce zabývající se malbou, fotomanipulací, concept artem, ilustrací, ale také pro uživatele, kteří uměleckého ducha postrádají, a přesto pro ně práce ve Photoshopu může být díky StyLitu snazší a efektivnějšícze
dc.description.abstractIn my thesis I develop an Adobe Photoshop extension module which uses StyLit, a tool for artistic 3D render stylisation based on a simple sphere painting. The texture synthesis that StyLit performs is controlled by the artist using guiding channels generated during the rendering as separated illumination effects of the target 3D scene. By introducing StyLit into the Photoshop environment I enabled artists and animators to use any number of such guiding channels or to create their own ones comfortably which brought numerous new possibilities for StyLit usage. As a part of my thesis I created a set of 25 example PSD files where I show that StyLit can not only stylise 3D renders according to a style designed by the artist but it can also stylise photographs with an existing panting, colourise greyscale paintings, stylise 3D renders using natural textures, guide a content-aware area filling and many more. Those new use-cases for using StyLit are complemented by a set of narrated video tutorials explaining in great detail a given example and how to achieve the best results. StyLit was originally designed to help create traditionally animated movies by stylising 3D renders. I have not left this purpose out and extended my plug-in by the functionality of a batch process stylising image sequences. I also showed that StyLit is a useful tool not only for animators but also for digital and concept artists, illustrators, matte painters and even for those users who lack the artistic abilities yet working in Photoshop can be thanks to StyLit easy and effective.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectanimace,stylizace,syntéza textur,adobe photoshop,plugin,stylitcze
dc.subjectanimation,stylisation,texture synthesis,adobe photoshop,plugin,styliteng
dc.titleProdukční řetězec pro stylizaci animací dle předlohycze
dc.titleProduction-Ready Pipeline for Example-Based Stylization of Animated Sequenceseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeFišer Jakub
theses.degree.disciplinePočítačová grafika a interakcecze
theses.degree.grantorkatedra počítačové grafiky a interakcecze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam