Show simple item record

Heating of social housing building

dc.contributor.advisorKabele Karel
dc.contributor.authorVejdovská Zuzana
dc.date.accessioned2018-01-25T21:47:04Z
dc.date.available2018-01-25T21:47:04Z
dc.date.issued2018-01-07
dc.identifierKOS-781238551305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74369
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem teplovodního vytápění v objektu ubytovacího centra. Práce má dvě části, textovou a samotný návrh. Textová část obsahuje analýzu chování objektu s návrhem vhodného provozního režimu. Druhá část obsahuje výpočet tepelných ztrát objektu, výkresovou dokumentaci podloženou výpočty zpracované pomocí programu Protech. Práce je zaměřena na návrh otopných těles, rozvodů, podlahového vytápění, vyvážení soustavy a zdroje tepla.cze
dc.description.abstractDiploma thesis deals with design hot water heating of social housing building. Thesis has two parts, text and the proposal itself. Text part contains object behavioral analysis with design appropriate operating mode. The second part contains calculation of heat losses of the building, drawing documentation based calculation processed by using program Protech. Thesis is focused on design radiators, piping distribution, floor heating, balancing the system and heat source.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectdiplomová práce,návrh teplovodního vytápění,analýza chování objektu,návrh vhodného provozního režimu,tepelné ztráty objektu,výkresová dokumentacecze
dc.subjectdiploma thesis,design hot water heating,object behavioral analysis,design appropriate operating mode,heat losses of the building,drawing documentationeng
dc.titleVytápění objektu ubytovacího centracze
dc.titleHeating of social housing buildingeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKvasnička Pavel
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record