Show simple item record

Use of cogeneration unit for wellness operationdc.contributor.advisorJelínek Vladimír
dc.contributor.authorFiedler Lukáš
dc.date.accessioned2018-01-25T21:46:14Z
dc.date.available2018-01-25T21:46:14Z
dc.date.issued2018-01-06
dc.identifierKOS-781238523105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74337
dc.description.abstractTato práce se zabývá myšlenkou využití kogenerační jednotky jako zdroje tepla a elektřiny v objektu hotelu s wellness provozem. Na základě požadavků na vnitřní prostředí byly zpracovány bilance tepla a elektřiny, které byly použity při návrhu zdroje tepla. Výsledkem práce je porovnání a objektivní zhodnocení několika variant řešení zdroje tepla z hlediska energetického, ekonomického a ekologického. Pro variantu, která byla zvolena jako nejvhodnější, byl zpracován projekt vytápění ve stupni dokumentace pro provedení stavby a projekt vzduchotechniky ve stupni studie. Výsledky této práce umožní čtenáři lépe pochopit výhody a nevýhody kombinované výroby elektřiny a tepla při aplikaci ve středně velkém objektu hotelového charakteru.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the idea of using the cogeneration unit as a source of heat and electricity in a wellness hotel. Based on the requirements of the indoor environment, the heat and electricity balances were processed and used in the design of the heat source. The result of the thesis is the comparison and objective evaluation of individual variants of heat source in energy, economic and ecological point of view. For the variant that was chosen as the most suitable, the heating project in the detail design documentation and the HVAC design were developed. The results of this work will allow readers to better understand the advantages and disadvantages of combined heat and power generation when applied in a medium-sized hotel building.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKombinovaná výroba elektřiny a tepla,kogenerační jednotka,energetické vyhodnocení,ekologické vyhodnocení,ekonomické vyhodnocení,projekt vytápění,wellness hotelcze
dc.subjectCombined heat and power,cogeneration unit,energy evaluation,ecological evaluation,economic evaluation,heating project,wellness hoteleng
dc.titleVyužití kogenerační jednotky pro wellness provozcze
dc.titleUse of cogeneration unit for wellness operationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKvarda Rostislav
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record