Show simple item record

Static analysis of cavity masonry wall with internal insulationdc.contributor.advisorBílý Petr
dc.contributor.authorPunar Jiří
dc.date.accessioned2018-01-25T21:45:45Z
dc.date.available2018-01-25T21:45:45Z
dc.date.issued2018-01-06
dc.identifierKOS-781238249605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74315
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na analýzu dvouvrstvé zděné stěny s vnitřní izolací pomocí softwaru založeného na metodě konečných prvků. Jednotlivé kapitoly obsahují podrobný popis kalibrace materiálového modelu zdiva, analýzy konstrukce a rozbor výsledků. Práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá popisem stavebního bloku a podobných produktů užívaných ve světě. Dále je popsán princip metody konečných prvků, respektive pozadí za softwarem Atena od společnosti Červenka Consulting s.r.o. Druhá část se zabývá popisem zatěžovacích zkoušek s kalibrací materiálových modelů a popisem užitých materiálových parametrů. Třetí část obsahuje výsledky analýzy MKP zděné stěny umístěné do reálné konstrukce se statickými výpočty dle Eurokódu 6. Výsledky analýzy výpočetních modelů na reálné konstrukci a statické výpočty prokázaly vhodnost použití těchto bloků.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on analysis of cavity masonry wall with internal insulation using the finite element method. Particular chapters contain a detailed description of calibration of material model of masonry, analysis of the structure and discussion of results. Thesis is divided into three parts. The first part is focused on the description of the construction block and similar products used in the world. Further is described the principle of finite element method and background of Atena software from company Červenka Consulting s.r.o. The second part is focused on the description of load-bearing capacity tests with calibration of material models and description of used material parameters. The third part contains results of FEM analysis of masonry wall in real structure with static calculations according to Eurocode 6. Results of analysis of the models in real structure and static calculations demonstrate suitability of application of these blocks.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectZděná stěna,metoda konečných prvků,dutinová stěna,vnitřní izolace,dvouvrstvá stěnacze
dc.subjectMasonry wall,finite element method,cavity wall,internal insulation,double-leaf walleng
dc.titleStatická analýza dvouvrstvé zděné stěny s vnitřní izolacícze
dc.titleStatic analysis of cavity masonry wall with internal insulationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeHeinrich Pavel
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record