Show simple item record

Plasma modification of microfiber reinforcement to improve adhesion with cement matrix containing recycled concrete

dc.contributor.advisorTesárek Pavel
dc.contributor.authorĎureje Jakub
dc.date.accessioned2018-01-25T21:45:16Z
dc.date.available2018-01-25T21:45:16Z
dc.date.issued2018-01-08
dc.identifierKOS-781238238205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74298
dc.description.abstractTeoretická část diplomové práce obsahuje informace z odborných zdrojů týkající se současného stavu problematiky plazmaticky modifikovaných vláken obsažených v cementových kompozitních materiálech. V experimentální části práce jsou prováděny plazmatické modifikace povrchu polypropylenových (PP) a polyvinylalkoholových (PVA) vláken pomocí kyslíkové nebo vodíkové plazmy za účelem zlepšení vlastností kompozitního materiálu obsahující takto modifikovaná vlákna, cement a recyklát. Pro zjištění efektivity těchto úprav jsou na kompozitních materiálech provedeny nedestruktivní a následně destruktivní zkoušky a naměřené hodnoty jsou porovnány s referenčními vzorky.cze
dc.description.abstractThe theoretical part of the diploma thesis contains information from professional sources on the current state of the plasma modified fibers contained in cement composite materials. In the experimental part, plasma modifications of the surfaces of polypropylene (PP) and polyvinyl alcohol (PVA) fibers by oxygen or hydrogen plasma are performed to improve the properties of the composite material containing modified fibers, cement and recyclate. To determine the effectiveness of these treatments, non-destructive and subsequent destructive tests are performed on composite materials and the measured values are compared with the reference samples.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectplazmatická modifikace vláken,modifikace povrchu vláken,vodíková plazma,kyslíková plazma,polypropylenová vlákna,PP vlákna,polyvinylalkohovolá vlákna,PVA vláknacze
dc.subjectplasma fiber modification,fiber surface modification,hydrogen plasma,oxygen plasma,polypropylene fibers,PP fibers,polyvinylalcohol fibers,PVA fiberseng
dc.titlePlazmatická modifikace mikrovláknité výztuže za účelem zlepšení soudržnosti s cementovou matricí obsahující betonový recyklátcze
dc.titlePlasma modification of microfiber reinforcement to improve adhesion with cement matrix containing recycled concreteeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeLitoš Jiří
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra mechanikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record