Show simple item record

Optimization of surface runoff measuring using mobile rainfall simulator

dc.contributor.advisorKrása Josef
dc.contributor.authorStašek Jakub
dc.date.accessioned2018-01-25T21:42:58Z
dc.date.available2018-01-25T21:42:58Z
dc.date.issued2018-01-07
dc.identifierKOS-781236438505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74211
dc.description.abstractTato diplomová práce si klade za cíl zlepšit měření na mobilním dešťovém simulátoru. Zpracovat data, vyhodnotit vzniklé chyby, jejich vliv na výsledek a limitovat jejich opakování. Data byla získána z měření povrchového odtoku po aplikování simulované srážky. Zpracování a vyhodnocení probíhalo pomocí tabulek a grafů v programu MS Excel. V práci je nastíněn postup zpracování a několik způsobů oprav chyb měření. Součástí práce je i doporučení, jak se vyvarovat nejčastějším chybám, vyhodnocení měření odtoku pomocí UZ čidla a vliv vývoje rostliny na povrchový odtok. Výsledky této práce povedou ke zlepšení a zpřesnění měření s mobilním dešťovým simulátorem a k lepší interpretaci dat.cze
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to improve measurements with mobile rainfall simulator. Process the data, evaluate errors, their impact on the outcome and limit their repetition. The data were obtained by measuring surface runoff after applying simulated rainfall. Processing and evaluation was done using tables and charts in MS Excel. The work is outlined the processing procedure and several methods of correction of measurement errors. The work also includes recommendation on how to avoid common mistakes, evaluation of the runoff measurements using ultrasonic sensor and the influence of the plant development on the surface runoff. The results of this work will lead to improved and more accurate measurement with mobile rainfall simulator and to better data interpretation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectvodní eroze,USLE,C faktor,dešťový simulátor,povrchový odtokcze
dc.subjectwater erosion,USLE,C factor,rainfall simulator,surface runoffeng
dc.titleOptimalizace měření odtoku na mobilním dešťovém simulátorucze
dc.titleOptimization of surface runoff measuring using mobile rainfall simulatoreng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeUhlířová Kateřina
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record