Show simple item record

Feasibility study of revitalization of the river called Musík

dc.contributor.advisorKoudelka Petr
dc.contributor.authorMrázková Nikola
dc.date.accessioned2018-01-25T21:42:54Z
dc.date.available2018-01-25T21:42:54Z
dc.date.issued2018-01-07
dc.identifierKOS-781236437305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74208
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na posouzení možnosti revitalizace vodního toku Musík na říčním kilometru 5,700 až 6,350, v katastrálním území Nalžovice. Byly vytvořeny dvě varianty revitalizačních úprav, jež byly vzájemně porovnány, a doporučena byla vhodnější z nich. Jako součást obou variant byl vypracován také cenový rozpočet.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on considerations possibility of revitalization of the river called Musik from 5,700 to 6,350 kilometer in cadastral area of Nalžovice. They were created two variants of revitalization, which was compared each other and was recommended that one, which was more appropriate. A price budget was also prepared for both versions.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectRevitalizace,vodní tok Musík,rybník Musík,studie odtokových poměrů,příčný profil,návrhový průtok,transformační funkce,směrové vedení,opevnění,tůň,niveleta dna,sediment,rozkolísanost průtokRevitalizace,rozkolísanost průtokůcze
dc.subjectRevitalization,river called Musik,study of runoff conditions,cross section,design flow,transformation function,directional guidance,fortification,pool,bottom level,sediment,flow fluctuatioRevitalization,flow fluctuationeng
dc.titleStudie proveditelnosti revitalizace toku Musíkcze
dc.titleFeasibility study of revitalization of the river called Musíkeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeHrabák Jiří
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record